fbpx

11 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet w Nauce

11 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce. Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce został ustanowiony Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w grudniu 2015 r.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres w swoim wystąpieniu z okazji tegorocznych obchodów ( http://webtv.un.org/watch/women-and-girls-in-science-2021-ant%C3%B3nio-guterres-un-secretary-general/6230432430001) powiedział, że kobiety stanowią 70 procent wszystkich pracowników służby zdrowia oraz znajdują się wśród najbardziej dotkniętych pandemią i wśród tych, którzy przewodzą w walce z COVID-19. „W ciągu ostatniego roku dramatycznie zwiększyły się nierówności ze względu na płeć. To kobiety ponoszą ciężar zamykania szkół i pracy z domu. Praca wielu kobiet naukowców jest utrudniona z uwagi na zamknięte laboratoria i zwiększone obowiązki opiekuńcze. Taka sytuacja pozostawia im mniej czasu na badania o krytycznym znaczeniu”. Jego zdaniem wyzwania, jakim muszą sprostać kobiety naukowcy są trudniejsze. I dodatkowo pogorszyły sytuację kobiet w nauce.

W ocenie sekretarza generalnego ONZ przełożyć się to może na niższy wskaźnik publikacji, mniejszą widoczność kobiet naukowców i mniejsze uznanie, a także mniejsze fundusze.

„Świat nauki jest miejscem dla kobiet i dziewcząt” – powiedział sekretarz. Zwrócił jednak uwagę, że stereotypy zablokowały kobietom i dziewczętom ścieżkę dostępu do dziedzin związanych z nauką. „Bez większej liczby kobiet w takich dziedzinach jak nauka, technologia, inżynieria i matematyka (STEM) świat będzie tworzony tylko przez mężczyzn i dla mężczyzn. Potencjał dziewcząt i kobiet nie zostanie wykorzystany” – mówił.

Jak wyliczał, zwiększenie udziału kobiet w naukach STEM może zlikwidować różnice w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn oraz zwiększyć zarobki kobiet o 299 miliardów dolarów w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

„Wspólnie połóżmy kres dyskryminacji ze względu na płeć i zadbajmy o to, by wszystkie kobiety i dziewczęta mogły wykorzystać swój potencjał. Muszą one stanowić integralną część budowania lepszego świata dla wszystkich” – powiedział Guterres.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nauce, Sekretariat UNESCO w Paryżu organizuje w czwartek konferencję online „Kobiety–naukowcy na czele walki z pandemią COVID-19” (https://en.unesco.org/sites/default/files/programme_idwg2021_en.pdf), podczas której chce podkreślić naukowe osiągnięcia kobiet w zakresie walki z pandemią i stawia na wymianę poglądów nt. wpływu COVID-19 na sytuację kobiet naukowców oraz możliwych działań na rzecz przyśpieszenia walki z pandemią.

„Wybuch pandemii COVID-19 przyczynił się do odkrycia na nowo wiodącej roli kobiet w nauce, pokazując pomysłowość i wkład badaczek w pogłębianie wiedzy na temat wirusa oraz w opracowywanie technik testowania, a następnie produkcji szczepionek. Jednocześnie jednak pojawiło się wiele sygnałów destrukcyjnego wpływu pandemii na losy zawodowe kobiet naukowców, szczególnie tych będących na wczesnych etapach kariery. Zjawisko to przyczyni się zapewne do pogłębienia istniejącej od dawna nierówności płci w odniesieniu do szans rozwojowych i możliwości awansu pionowego w dziedzinie nauki. Organizowana przez UNESCO 11 lutego konferencja stanie się okazją do rozmowy na temat konieczności planowania nowej polityki i wypracowania mechanizmów skutecznie wspierających pozycje kobiet i dziewcząt w nauce” – czytamy na stronie UNESCO.

UNESCO deklaruje, że równość płci jest od dawna jednym z priorytetów jej działalności. „Upowszechnienie dostępu młodych kobiet do edukacji, a następnie zwiększenie ich udziału w nauce to zasadniczy warunek rozwoju i pokoju na świecie” – napisano na stronie organizacji.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl

Dodaj komentarz