fbpx

Na Mazowszu odkryto jeden z największych na świecie zbiorów śladów dinozaurów

Państwowy Instytut Geologiczny poinformował w poniedziałek o odkryciu na Mazowszu bardzo obszernego zbioru śladów dinozaurów sprzed 200 mln lat. Według geologów, którzy opisali znalezisko, jest to „skamieniały skarbiec” porównywalny z najbardziej spektakularnymi tego typu zjawiskami na świecie.

Stanowisko paleontologiczne zidentyfikowali prof. Grzegorz Pieńkowski z PIG oraz dr Grzegorz Niedźwiedzki z Uniwersytetu w Uppsali. Na ślady natknęli się pracownicy w borkowickim kamieniołomie. Jak poinformował instytut, ślady „jakością zachowania dorównują najlepszym znanym odkryciom z Grenlandii, Ameryki Płn., Afryki Płd. czy Chin”.

W Borkowicach znaleziono już kilkaset tropów dinozaurów sprzed 200 mln lat, reprezentujących co najmniej 7 gatunków, ale geologowie liczą na jeszcze więcej. Podkreślają, że największy problem stanowi teraz finansowanie wykopalisk, co wiąże się z dostępem do ciężkiego sprzętu, który pomógłby wydobywać tropy. Naukowcy podkreślają też „względy wystawienniczo-muzealne” znaleziska. „W przyszłości powinno powstać tu geostanowisko lub rezerwat geologiczny” – konkludują.

Jak tłumaczy prof. Pieńkowski, „aby taki stan zachowania był możliwy, musiała nastąpić w krótkim czasie bardzo szczególna sekwencja wydarzeń”. Chodzi o „ustąpienie z tego obszaru wód laguny, odsłonięcie ilastego dna, wejście dinozaurów na wciąż plastyczny (ale niezbyt grząski) grunt, wyschnięcie podłoża i utrwalenie tropów, ponowne szybkie zalanie obszaru i równie szybkie przykrycie powierzchni przez sedymentację ławicy piasku nasuwającej się bariery”. Pieńkowski dodaje, że na skutek tego zbiegu okoliczności „ślady zostały utrwalone jako naturalne odlewy”.

„W śladach pozostawionych przez dinozaury można odczytać ich zachowanie i zwyczaje. I tak w Borkowicach mamy ślady pozostawione przez dinozaury biegnące, płynące, odpoczywające i siedzące na błotnistym osadzie oraz wiele zagadkowych struktur, zapewne związanych z różnorodnymi aktywnościami życiowymi dinozaurów” – podkreśla dr Grzegorz Niedźwiedzki.

Borkowicka fauna należeć ma do najbogatszych odnotowanych w dolnojurajskich osadach w skali całego świata. Prócz kości dinozaurów znaleziono też szczątki innych zwierząt lądowych i szczątki ryb.

Źródło: PIG-PIB

Dodaj komentarz