fbpx

Japonia zakazuje straszenia dzieci piekłem

Nowe przepisy wprowadzono w celu ochrony dzieci należących do grup religijnych.

Japońskie Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej wprowadziło nowe wytyczne dotyczące samorządów zajmujących się potencjalnie wykorzystywanymi dziećmi, które należą do grup religijnych. Takie oskarżenia spotyka się w Japonii bardzo często, padają one choćby pod adresem Kościoła Zjednoczeniowego Sun Myung Moona.

W efekcie indoktrynacji religijnej oraz silnych więzów w bardzo wierzących społecznościach dzieci często nie są świadome tego, co je spotyka.

Do ośrodków konsultacyjnych dla dzieci trafiły kwestionariusze w formie pytań i odpowiedzi, które mają ułatwić określenie, czy w danej sytuacji doszło do znęcania. Powstały one na postawie przesłuchań dzieci należących do grup religijnych.

Japońskie prawo wyróżnia cztery rodzaje znęcania: fizyczne, psychiczne, seksualne oraz zaniedbywanie.

Znęcaniem psychicznym od tej pory będzie więc choćby straszenie dzieci tym, że w konsekwencji swoich czynów trafią do piekła.

Będzie nim także uniemożliwianie im z powodów religijnych pójścia na studia, zawarcia małżeństwa lub wybrania konkretnej ścieżki kariery.

Z kolei zakaz transfuzji krwi z powodów religijnych będzie traktowany jako zaniedbywanie, podobnie jak niezapewnienie dzieciom odpowiednich warunków do życia, związane z przeznaczeniem swoich środków na organizację religijną oraz zakazywanie im posiadania niewierzących o innych poglądach.

Na liście znalazło się także zmuszanie dzieci do uczestnictwa w czynnościach religijnych.

Wytyczne dotyczące postępowania z potencjalnie wykorzystywanymi dziećmi istniały już w Japonii wcześniej, jednak to pierwszy raz, kiedy wprowadzono specjalne zasady z myślą konkretnie o dzieciach należących do grup religijnych.

Źródło: nhk.or.jp

One thought on “Japonia zakazuje straszenia dzieci piekłem

  • 25 sierpnia 2023 at 10:07
    Permalink

    Przydałyby się takie przepisy u nas.

    Reply

Dodaj komentarz