fbpx

Niektóre wirusy jelitowe sprzyjają zdrowiu

Podobnie jak bakterie jelitowe, także obecne w przewodzie pokarmowym wirusy mogą być korzystne dla jelit lub przyczyniać się do chorób, takich jak nieswoiste stany zapalne – informuje pismo „Science Immunology“.

Oprócz ogromnej liczby bakterii w ludzkich jelitach obecne są również wirusy. O ile wpływ bakterii jelitowych na organizm poznawany jest coraz lepiej, rola zamieszkujących nasze wnętrze wirusów (wiromu) dotychczas umykała naukowcom.

Teraz zespół z Massachusetts General Hospital (MGH) wykazał, że brak równowagi w wiromie może sprzyjać zapaleniu jelit (IBD).

IBD obejmuje chorobę Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Chodzi o przewlekłe zapalenie jelit, według obecnej wiedzy spowodowane kombinacją genetyki, nadaktywnej reakcji układu odpornościowego i czynników środowiskowych.

„Wirom kałowy jest w IBD zmieniony, co sugeruje rolę wirusów w wystąpieniu tych stanów. Jednak utknęliśmy w martwym punkcie gdy chodzi o korelacje” – powiedziała starsza autorka Kate. L. Jeffrey z wydziału Gastroenterologii w MGH i profesor medycyny w Harvard Medical School. Kiedy Jeffrey i jej współpracownicy izolowali wirusy z pobranej chirurgicznie tkanki okrężnicy pacjenta, odkryli, że wirusy w zdrowym jelicie mają działanie przeciwzapalne i przyczyniają się do zdrowia jelit. Odwrotnie było w przypadku wirusów izolowanych od pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit: wywoływały stany zapalne.

Zespół sklasyfikował wirusy typowe dla pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit, aby odkrycia mogły zostać wykorzystane w dalszych pracach, w tym w badaniach klinicznych.

Podczas dodatkowych eksperymentów myszy, których normalne wirusy jelitowe zastąpiono wirusami ze zdrowej ludzkiej okrężnicy, były chronione przed zapaleniem jelit; natomiast myszy, których wirusy jelitowe zastąpiono wirusami związanymi z IBD, wykazywały zaostrzenie stanu zapalnego.

„Wirom jelitowy jest ustalany od urodzenia, kształtowany w ciągu życia i obejmuje ogromną liczbę znanych wirusów oraz obfitą »ciemną materię« takich, których nie możemy jeszcze zidentyfikować – zaznaczyła prof. Jeffrey. – Nasza praca wskazuje, że ludzki zbiorowy wirom jest ważnym czynnikiem dla zdrowia, ale gdy jest zaburzony, wywołuje stan zapalny i prawdopodobnie wiele innych chorób”.

Zdaniem autorów pacjenci z nieswoistym zapaleniem jelit mogą odnieść korzyści z terapii wykorzystujących wirom poprzez ukierunkowaną eliminację – szczepionkami lub lekami przeciwwirusowymi – lub zastąpienie wywołujących choroby wirusów jelitowych wirusami promującymi zdrowie – takimi jak transfery wiromu, podobne do transferów kałowych.

Publikację można znaleźć pod adresem.

Paweł Wernicki, naukawpolsce.pl

4 thoughts on “Niektóre wirusy jelitowe sprzyjają zdrowiu

Dodaj komentarz