fbpx

Polska awansowała do grona 20 największych gospodarek świata

Choć dołączenie do 20 największych światowych gospodarek może wydawać się jedynie symboliczne – nie przynosi bezpośrednich zmian i nie jest gwarantowane na stałe – to jednak zyskało ono na znaczeniu w narracji politycznej jako symbol narodowej dumy i potęgi. Często politycy odwołują się do tego, że Polska ma szansę dołączyć do tego elitarnego grona, by wzmocnić poczucie prestiżu kraju.

Wejście w skład G20, gdzie kraje są wybierane także na podstawie geografii, jest trudniejsze. Kraje takie jak Argentyna czy RPA, mimo niższych pozycji w światowych rankingach gospodarczych, znajdują się w G20. Polska, jako część Unii Europejskiej, również ma swoje miejsce w G20.

Skupmy się jednak surowych danych gospodarczych.

W internecie dostępnych jest wiele rankingów największych gospodarek, opartych na nominalnym PKB krajów, informacje te zbiera i prezentuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Co istotne, MFW publikuje również prognozy PKB, które pozwalają przewidywać przyszłe pozycje krajów w rankingu. Na przykład, według tych danych Polska znajduje się obecnie na 21. miejscu, co jest zgodne z naszymi dotychczasowymi osiągnięciami.

Przez ostatnie lata Polska zazwyczaj plasowała się na miejscach 21-23, z wyjątkiem 2008 roku, kiedy to zajęliśmy 18. miejsce, dzięki silnemu złotemu tuż przed globalnym kryzysem finansowym.

Kluczowe w tych rankingach jest mierzenie PKB w dolarach, co sprawia, że kurs walutowy ma znaczący wpływ na pozycję kraju. Obecny kurs złotego w stosunku do dolara pozwolił Polsce zbliżyć się do pierwszej dwudziestki. Mimo to, do przegonienia Szwajcarii na 20. miejscu wciąż brakuje nam około 5%. W tym roku Turcja, która wcześniej zajmowała 17. miejsce, doświadczyła kryzysu walutowego, co spowodowało, że Polska weszła do top 20.

To wydarzenie, choć na pierwszy rzut oka wydaje się tylko symboliczne, może mieć większe znaczenie. Różne sposoby tworzenia rankingów gospodarczych dostarczają różnorodnych informacji, np. PKB per capita informuje o średnim bogactwie obywateli.

Nominalna wartość PKB kraju to podstawowa, surowa miara, która nie mówi nic o dobrobycie mieszkańców, ale odzwierciedla siłę gospodarczą kraju, co często przekłada się na wpływy polityczne i militarne. Polska, umiejscowiona pomiędzy Niemcami a Rosją, jest znacznie mniejsza pod względem PKB, ale w Europie Środkowej i regionach geograficznie bliskich, takich jak Skandynawia czy Bałkany, Polska jest większa gospodarczo niż wiele innych krajów, w tym Turcja.

Ta pozycja wpływa na postrzeganie Polski przez międzynarodowe rynki finansowe. Ostatnie wydarzenia geopolityczne, takie jak konflikt Rosji z Ukrainą, zmieniły dynamikę w regionie, a Polska wydaje się wygrywać rywalizację gospodarczą z Turcją.

Dodaj komentarz