fbpx

Polscy naukowcy udoskonalili metodę produkcji biowodoru z odpadów

Biowodór, rozpatrywany jako potencjalne, alternatywne źródło energii, zdobywa coraz większe uznanie w świecie nauki. Interesującym podejściem do jego produkcji jest wykorzystanie osadów ściekowych, które są produktem ubocznym przetwórstwa odpadów spożywczych. Naukowcy z Politechniki Śląskiej (PŚ) opracowali unowocześnioną metodę produkcji biowodoru, wykorzystując innowacje w dziedzinie nanotechnologii.

Biohydrogen, czyli biologicznie produkowany wodór, jest tworzony za pomocą mikroorganizmów i uważany za odnawialne źródło energii. Proces produkcji tego gazu obejmuje głównie fermentację ciemną oraz procesy fotosyntetyczne, wykorzystujące zielone glony i sinice.

Dr Mohamed Saad Hellal, reprezentujący Politechnikę Śląską oraz National Research Center w Egipcie, wskazuje na szerokie zastosowania biowodoru, od produkcji energii po wykorzystanie w transporcie i przemyśle. „Wodór to czyste i wydajne paliwo, którego spalanie wytwarza jedynie parę wodną” – podkreśla Hellal.

Naukowcy skupili się na innowacyjnym wykorzystaniu osadów przemysłowych z oczyszczania ścieków. Osady te, traktowane zazwyczaj jako odpady, okazały się bogatym źródłem materiału organicznego. W badaniach wykorzystano osad z fabryki produkującej dodatki do żywności.

Unikalnym elementem badań Politechniki Śląskiej było zastosowanie nanocząsteczek metalowych, zawierających srebro i miedź, jako katalizatorów w procesie produkcji biowodoru. Hellal zauważa, że nanocząsteczki spowodowały zmianę w mikrobiomie, co w konsekwencji zwiększyło tempo produkcji biowodoru.

Dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, prof. PŚ, wyjaśnia, że w bioreaktorach z nanocząstkami dominowały specyficzne rodzaje bakterii, które efektywnie produkują biowodór. Proces ten był wspierany przez inne mikroorganizmy, które dostarczały odpowiednich substratów dla tych efektywnych producentów gazu.

Wdrożenie tej technologii w przemyśle spożywczym i oczyszczalniach ścieków może przynieść znaczące korzyści ekonomiczne i środowiskowe. Hellal podkreśla, że choć badania miały charakter podstawowy, ich zastosowanie na większą skalę może znacząco przyczynić się do zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji gazów cieplarnianych, przekształcając odpady w cenne źródło energii.

Dodaj komentarz