fbpx

Ogrody deszczowe

 

Ogrody deszczowe to oazy roślinności o różnych kolorach i kształtach. Mają wartość nie tylko estetyczną i dekoracyjna, ale również przynoszą korzyści ekologiczne oraz ekonomiczne. Ich podstawową funkcją jest infiltracja wody do gruntu.

Ogrody deszczowe mogą być zakładane w gruncie lub w pojemnikach. Dzięki ich obecności, więcej wody jest zatrzymywane w środowisku, a mniej odprowadzane systemem kanalizacyjnym. Proces wchłaniania wody zachodzi w podobny sposób co na łące lub w lesie.

przyklad ogrodu deszczowego zrodlo httplandarchs.comrain gardens essential guide
Dzięki ogrodom deszczowym mniej wody spływa z powierzchni nieprzepuszczalnych (chodniki, ulice, parkingi, place) do kanalizacji, ponieważ rośliny zatrzymują ją w krajobrazie, zwiększając w ten sposób retencję wód. Chociaż ogród deszczowy przypomina zwykły ogród, sadzone są w nim szczególne rośliny hydrofitowe. Ich korzenie bądź kłącza zatrzymują zanieczyszczenia z pobranej przez siebie wody, np. metale ciężkie i związki białkowo-tłuszczowe. Podłoże ogrodu, dzięki odpowiednio dobranym warstwom piasku i żwiru, zatrzymuje zanieczyszczenia zawarte w wodzie poprzez osadzanie cząsteczek na frakcjach materiału. Struktura takich materiałów ułatwia również proces infiltracji, czyli przesiąkania wody w głąb gruntu.

mw04548

Ogród deszczowy ma zdolność pochłaniania wody w ok. 30-40% więcej niż typowy trawnik. Zwiększając ilość powierzchni biologiczne czynnych ogranicza się tym samym ilość nawierzchni nieprzepuszczalnych dla wody. Zakładając ogrody deszczowe tworzy się również idealne siedliska dla ptaków i motyli, wspomagając w ten sposób zachowanie bioróżnorodności.

Więcej o sposobach zakładania ogrodów deszczowych przeczytacie na stronie – www.sendzimir.org.pl

Dodaj komentarz