fbpx

Zobacz, czego uczą w 370 angielskich szkołach w ramach nowego eksperymentu mającego na celu wspieranie zdrowia psychicznego

W setkach angielskich szkół trwa jedno z największych badań w dziedzinie zdrowia psychicznego, jakie kiedykolwiek przeprowadzono.

Tysiące uczniów poznaje metody zachowania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, celem których jest zapewnienie młodym lepszych sposobów na radzenie sobie z problemami, a także wiedzy na temat ich zdrowia psychicznego. Zdaniem londyńskich badaczy, eksperyment pokaże, że poświęcenie części lekcji na relaksację, świadomość, oraz zdrowie psychiczne jest bardzo ważne, i zaowocuje mniejszą liczbą przypadków depresji, uczucia niepokoju, oraz myśli samobójczych.

 

To obszerne badanie zostało zorganizowane przez Krajowe Centrum na rzecz Dzieci i Rodzin im. Anny Freud, instytut finansowany przez angielskie Ministerstwo Edukacji, który działa w ramach partnerstwa z Kolegium Uniwersyteckim w Londynie. Zostało rozpoczęte w styczniu 2019 roku i objęło 370 szkół. Jego celem jest wykazanie, że mała inwestycja czasu może sprawić, że młodzi ludzie przejmą kontrolę nad swoim życiem, korzystając ze zdobytej wiedzy i umiejętności.

“Szkoły i nauczyciele naturalnie nie znają odpowiedzi na wszystkie pytania, jednak wiemy, że mogą odegrać szczególną rolę w życiu młodych. Z tego właśnie powodu rozpoczęliśmy jedno z największych badań zdrowia psychicznego w szkołach” – powiedział w swoim oświadczeniu minister edukacji Wielkiej Brytanii, Damian Hinds. – “Te badania są kluczem do lepszego zrozumienia tego, jak praktyczna, prosta rada może pomóc młodzieży radzić sobie z presją, z którą się zmagają.”

 

Poprzez losowe badania kontrolne, przeprowadzono ewaluację dwóch głównych grup wiekowych: pierwsza obejmowała młodzież w wieku od 13 do 14 lat, druga: od 8 do 13. Szkoły zostały następnie podzielone na grupę eksperymentalną, która otrzymała specjalny program nauczania, oraz grupę kontrolną, która go nie dostała, co umożliwi rzetelne porównanie.

Przynajmniej 8.600 uczniów 9. klasy (13-14 lat) uczestniczyło w badaniu. Przez 6 tygodni, w 90 szkołach odbywały się lekcje trwające od 45 do 60 minut w ramach programu. Każde z nich były prowadzone przez specjalnie przeszkolonego nauczyciela.

Zgodnie z jednym z programów nauczania wywodzącego się z Kanady, zajęcia miały charakter interaktywnego forum dyskusyjnego i obejmowały tematy takie jak choroba dwubiegunowa, zaburzenie lękowe, schizofrenia, zaburzenia odżywiania, depresja, nerwica natręctw, ADHD, stres, wsparcie, wraz z informacją, gdzie w każdym z tych przypadków można otrzymać pomoc.

Inna grupa uczniów uczestniczyła w programie Młodzież Świadoma Zdrowia Psychicznego (z ang. Youth Aware of Mental Health). Jego priorytetem było zmniejszenie objawów depresji. Statystyki pokazują, że zwrócenie się o pomoc w wieku 14 lat może spowodować siedmiokrotne zmniejszenie objawów depresji w wieku 17 lat. Natomiast losowe badanie kontrolne w Europie wykazało, że dzięki programowi YAM, już po roku zmalała tendencja do myśli i prób samobójczych.

Z kolei w przypadku drugiej grupy wiekowej (8-13 lat), większość dzieci została zaangażowana empirycznie, otrzymując 5-minutowe sesje szkoleniowe na temat świadomości, stopniowego rozluźniania mięśni, i głębokiego oddychania. Pracownicy szkoły przechodzą szkolenie i otrzymują instrukcje dopasowane do poziomu klasy, zawierające przykładowe aktywności, aplikacje na telefon oraz gry online.

Jeszcze inny program, który otrzymała jedna ze szkół w młodszej grupie wiekowej, zakłada krzewienie świadomości na tematy związane ze zdrowiem psychicznym. Został on stworzony przez dr. Bajaj z Centrum im. Anny Freud we współpracy z ekspertami od zachowań ochronnych. Opiera się on na  następujących 8 lekcjach:

  1. Rozmowa na temat zdrowia psychicznego jest bezpieczna
  1. Dotyczy to każdego z nas
  2. Czym jest bezpieczeństwo?
    4. Wczesne sygnały ostrzegawcze – obserwacja swojego ciała
  3. Wczesne sygnały ostrzegawcze – obserwacja swoich uczuć i myśli
  4. Tworzenie własnej sieci bezpieczeństwa
  5. Zdrowa przyjaźń
  6. Bezpieczne sposoby na radzenie sobie z emocjami.Dzieci, których rodzice nie wyrazili zgody, by ich dane zostały zebrane dla celów badania, nadal mogły uczestniczyć we wspomnianych zajęciach. Wydziały szkół należące do grupy kontrolnej, które nie otrzymały żadnego z programów nauczania, otrzymają możliwość wzięcia w udziału w specjalnym szkoleniu po zakończeniu badania tak, by w rezultacie każda z nich mogła coś przekazać swoim uczniom.

 

Obecnie badacze dokonują oceny uzyskanych wyników, zwracając uwagę na długofalowe skutki każdego programu poprzez ankietowanie studentów. Wyniki ankiet przeprowadzonych po 3-6 miesiącach badania zostaną porównane z wynikami po roku od jego rozpoczęcia. Przewiduje się, że ostateczne dane zostaną opublikowane w 2021 roku.

Mierzone będą zmiany w kwestii: poprawy samopoczucia, problemów z zachowaniem oraz nastawienia, wsparcia ze strony pracowników szkoły, a także redukcji stereotypów. Oszacuje się także opłacalność takiego programu. Na podstawie wstępnych wyników uważa się, że będą to dobrze wydane pieniądze.

Źródło: goodnewsnetwork.org

Tłumaczenie: Aleksandra Kotlęga

Dodaj komentarz