fbpx

We Wrocławiu drzewa stają się kluczowym dobrem

Jedną z głównych idei smart city jest zrównoważony rozwój miasta. Pod koniec ubiegłego roku odbyła się w Barcelonie jedna z najważniejszych konferencji poświęconych tej idei. Jej uczestnicy nie kryli zaskoczenia, kiedy okazało się, że sesja otwierająca nie będzie poświęcona żadnej nowej technologii miejskiej, ale drzewom.

Konferencję rozpoczęło stwierdzenie: „Najmądrzejszą rzeczą, jaką miasto może zrobić, jest sadzenie większej liczby drzew”.

Jak wynika z wielu badań opinii publicznej, zwiększanie terenów zielonych w miastach staje się dla ich mieszkańców priorytetem. Nie chodzi tu tylko o kwestie estetyczne, aby pozbyć się betonowych powierzchni, ale także o możliwość spędzania wolnego czasu pośród przyrody.

Rośnie również świadomość, na temat roli drzew w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, oczyszczaniu powietrza czy poprawie zdrowia psychicznego. Efektem tego jest coraz większa liczna inicjatyw, mająca na celu zwiększanie terenów zielonych w miastach.

Drzewa stają się priorytetem

Potrzeby mieszkańców nie umykają na szczęście włodarzom, czego przykładem jest ostania inicjatywa wrocławskich władz. Prezydent miasta ogłosił na początki lipca informację, że na osiedlać z największą frekwencją podczas wyborów prezydenckich, posadzonych zostanie 50 drzew.

Okazało się, że największa mobilizacja była wśród mieszkańców osiedla Ołtaszyn, położonego na południowo-wschodnim skraju Wrocławia, gdzie przeważa zabudowa domków jednorodzinnych. W trzech lokalach wyborczych na Ołtaszynie zagłosowało aż 82,4 proc. uprawnionych.

Można dojść do wniosku, że zieleń stała się najwyższym priorytetem wśród mieszkańców miasta. Pokazują to statystyka inicjatyw i pomysłów mieszkańców Wrocławia złożonych w ramach tegorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Spomiędzy 413 złożonych projektów, najwięcej, bo aż 173 dotyczyły inwestycji związanych z zielenią i rekreacją. Zdecydowanie wyprzedziły one inicjatywy z kategorii pieszo-rowerowej (65) czy przedsięwzięcia związane z inwestycjami drogowymi (33).

Władze Wrocławia zobowiązały się nie tylko do samego posadzenia nowych drzew, ale chcą wziąć na siebie również dalszą opiekę nad nimi oraz zająć się ich pielęgnacją. Z podobną inicjatywą wystąpiły władze Poznania – tam na zwycięskich osiedlach Ławicy i Straszyna zostanie zasadzonych 83 drzew – tyle w punktach procentowych, wyniosła tam frekwencja wyborcza.

Dodaj komentarz