fbpx

Według badań single są bardziej optymistyczni, zdrowsi i zadowoleni z życia

Czy ludzie samotni są mniej szczęśliwi, czy może to tylko stereotyp? Poniższe badanie dowodzi, że single są częściej zadowoleni ze swojego życia niż osoby będące w związkach.

W wyniku badania przeprowadzonego przez Pew Research Center wśród mieszkańców Stanów Zjednoczonyc stwierdzono, że 25 proc. osób, które są obecnie pomiędzy 45 a 55 rokiem życia, nigdy nie było w związku małżeńskim. Jest to rekordowo wysoki wynik. Ponadto badanie przeprowadzone przez Bowling Green State University wskazuje, że obecnie w związku małżeńskim jest 47 proc. amerykańskich kobiet, podczas gdy w latach 50. ten odsetek wynosił 65 proc. Nie znaczy to koniecznie, że obecnie trudniej jest znaleźć partnera lub partnerkę. Po prostu nie ma już takiej presji społecznej, aby podążać konkretną ścieżką rodzicielstwa.

Dowodem jest to samo badanie z PRC: 55 proc. badanych singli nigdy nie było w poważnym związku i nie chce w nim być. Tylko 16 proc. procent respondentów odpowiedziało, że szuka partnera na dłużej.

Badanie uczonych z Uniwersytetu Wisconsin porównało stan życia osób, które nigdy nie były w związku i osób, które były zaślubione przez większość życia. Osoby samotne częściej stwierdzały, że osiągają wysoki rozwój osobisty. Były bardziej skłonne niż osoby w związku małżeńskim, aby zgodzić się ze zdaniem: ‘Dla mnie życie to proces ciągłego uczenia się, zmian oraz rozwoju’ i ‘Myślę, że to ważne, żeby mieć styczność z nowymi doświadczeniami, które kwestionują sposób, w jaki myślisz o sobie i świecie’, a także nie zgodzić się ze zdaniem: ‘Dawno temu przestałem/am próbować robić duże usprawnienia lub zmiany w moim życiu’. Tymczasem z ostatnim ze zdań częściej zgadzały się osoby będące w związku małżeńskim. Osoby całe życie samotne były też bardziej skłonne do tego, aby zgodzić się ze zdaniem: ‘Oceniam się poprzez to, co sam(a) uważam za ważne, nie przez wartości, które inni uważają za ważne’ oraz ‘Jestem pewny/a swoich opinii, nawet jeśli są różne od opinii większości ludzi’, a także mniej skłonne zgodzić się ze zdaniem: ‘Zwykle wpływają na mnie osoby o mocnych opiniach’. I tak samo, jak powyżej, osoby będące w związku małżeńskim częściej zgadzały się z ostatnim zdaniem.

Co to oznacza? To nie tak, że małżeństwo jest zjawiskiem szkodliwym lub skierowanym do słabych ludzi, lecz to, że osoby, które konsekwentnie pozostają bez związku, cenią sobie samotność i są niekonformistyczne.

Inne badanie, przeprowadzone przez naukowczynię z Australii, porównało samotne starsze kobiety z czterema różnymi grupami: mężatkami z dziećmi, mężatkami bez dzieci, rozwódkami lub wdowami z dziećmi oraz rozwódkami lub wdowami bez dzieci.

Kobiety, które były samotne przez całe życie, znacząco wyróżniały się na tle rówieśniczek. Były bardziej optymistyczne, mniej zestresowane, miały na ogół lepsze wykształcenie i mniejsze problemy z zarządzaniem swoimi pieniędzmi, częściej były aktywne społecznie, częściej udzielały się charytatywnie, a także miały większe grono znajomych.

W kwestii zdrowia samotne starsze kobiety również pozytywnie wyróżniały się wśród rówieśniczek. Rzadziej były palaczkami, częściej abstynentkami, miały zdrowsze BMI i mniej stwierdzonych poważnych chorób.

Życie samotnika ma również swoje wady.

Osoby powyżej 65. roku życia będące bez związku stwierdzały, że trudnościami samotnego życia są problemy w relacjach międzyludzkich, problemy z intymnością i uzyskaniem pomocy w trudnych chwilach. Badanie było przeprowadzone jednak nie tylko na osobach samotnych przez całe życie, lecz także na rozwodnikach oraz wdowcach. To oni wykazywali przedstawione powyżej problemy, ponieważ wcześniej musieli w pewnym stopniu polegać na swoich partnerach i partnerkach, przez co byli mniej samodzielni. Osoby samotne przez całe życie, były natomiast bardziej przyzwyczajone do pewnych wyzwań samotnego życia.

Wyniki przedstawionych badań nie muszą oznaczać, że osoby będące w związku popełniły błąd, a single przejmą w końcu panowanie nad światem. Raczej wynika z nich to, że osoby, które są z natury samotnikami, lepiej radzić sobie będą i będą szczęśliwsze, gdy pozostaną singlami. Równocześnie brak dziecka oraz partnera lub partnerki, z którymi układa się wspólne życie, oznaczać będzie, że te osoby będą mieć więcej pieniędzy i czasu na rozwijanie własnego hobby, zainteresowania i rozwój.

Analogicznie: osoby w związku rzadko są w nim z przymusu i znajdują szczęście z drugą osobą lub realizują życiowe cele, wychowując dzieci. Przedstawione wyżej badania przede wszystkim zwalczają więc możliwe stereotypy o samotnikach, które sugerować mogłyby, że takie osoby są nieszczęśliwe, nie mają celu w życiu czy są wyizolowane.

Dodaj komentarz