fbpx

Dbasz o środowisko? Wybierz fotowoltaikę!

Rozwój technologiczny i wynikające z niego udogodnienia sprawiają, że życie we współczesnym świecie jest niezwykle komfortowe, ale też obarczone pewną odpowiedzialnością. Aby przyszłe pokolenia mogły cieszyć czystym powietrzem i zrównoważonym dostępem do zasobów naturalnych, już teraz musimy zadbać o środowisko i dążyć do wprowadzenia długofalowych zmian. Co możesz zrobić, aby ulżyć naszej planecie i odcisnąć trwały, ekologiczny ślad? Rozważ inwestycje w odnawialne źródła energii!

Jak przeciwdziałać skutkom zmiany klimatu? Postaw na nowe sposoby produkcji energii

Wraz z dynamicznym tempem rozwoju i globalnymi zmianami w stylu życia, pojawił się zauważalny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną oraz cieplną. Szybko okazało się, że dostępne źródła nie tylko nie wystarczają, ale też zaczynają się wyczerpywać.

Poszukiwanie nowych złóż nie tylko odbiło się na kosztach wydobycia i transportu, ale też wzmogło zjawisko konkurowania o zasoby i doprowadziło do licznych konfliktów międzynarodowych. Wysokie ceny eksportu surowców nieodnawialnych, uzależnienie energetyczne pomiędzy państwami i polityczne napięcia – to tylko niektóre ze skutków społecznych, z jakimi borykać muszą się przedstawiciele władzy i obywatele.

Do problemów publicznych włączyć należy również negatywny wpływ paliw kopalnianych na środowisko naturalne. Poza wyciekami ropy do mórz i oceanów, ociepleniem klimatu i podnoszeniem się poziomów wód, zauważalny stał się również problem większej ilości zachorowań z powodu zanieczyszczeń powietrza i zbiorników wodnych.

W obliczu tak daleko idących negatywnych skutków korzystania z nieodnawialnych źródeł energii sytuacja mogłaby wydawać się beznadziejna. Jednak już od kilkunastu lat zaobserwować możemy wzrost zainteresowania OZE. Zmianom ulegają także rozwiązania technologiczne, z których korzystamy na co dzień. 

Większość europejskich producentów aut, takich jak Audi czy Mercedes postanowiło w pełni zrezygnować z silników elektrycznych już do 2025 roku. Po 2030 roku niemal wszystkie samochody wyjeżdżające z fabryk zasilane mają być wyłącznie energią elektryczną. Coraz większą wagę przywiązuje się także do mądrego zarządzania zasobami wody i poszerzania terenów zielonych, a obywateli zachęca się do segregowania śmieci.

Każdy z tych kroków ma ogromne znaczenie dla przyszłości naszej planety, a niewątpliwie najważniejszym z nich jest stopniowe przejście na odnawialne źródła energii. Czy zielona energia ma szansę w pełni zastąpić elektrownie węglowe? O tym przekonamy się w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Na ten moment prognozy napawają dużym optymizmem!

OZE w Polsce – jest coraz lepiej!

Kwestia dobrostanu środowiska naturalnego przestaje być w Polsce spychana na margines. Coraz częściej mówi się o odejściu od opalania węglem. Powstają liczne punkty ładowania samochodów elektrycznych, a poprzez programy dofinansowań wspiera się inicjatywy ekologiczne – wymiany starych pieców czy inwestycje we własne elektrownie słoneczne.

Gdy pojawia się temat OZE, najczęściej mówimy o energii pozyskiwanej z promieniowania słonecznego oraz wiatru – to właśnie te dwa źródła stanowią zdecydowaną większość udziału w produkcji prądu ze źródeł odnawialnych w Polsce (około 89%). Reszta pochodzi z przetwarzania biomasy, biogazu oraz elektrowni wodnych. 

We wrześniu 2022 r. polskie elektrownie wyprodukowały 13,7 TWh energii elektrycznej, z czego około 2,5 TWh (18,2%) pochodziło z OZE. Co więcej, stale rośnie grono energetycznych prosumentów – na ten moment w Polsce znajduje się prawie 1,2 mln instalacji fotowoltaicznych.

Na koniec 2021 roku moc fotowoltaiki w Polsce wynosiła 7,7 GW. Do września tego roku jest to już prawie 11,1 GW.  Zatem w ciągu dziewięciu miesięcy do systemu elektroenergetycznego przyłączono instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy prawie 3,4 GW. 

Z danych Agencji Rynku Energii wynika, że 2,5 GW z tej wartości dotyczy systemów prosumenckich o mocy do 50 kW – większość energii produkowanej ze słońca pochodzi z mikroinstalacji, a nie farm fotowoltaicznych. Co oznacza, że dobrem naszej planety interesuje się coraz więcej osób prywatnych i właścicieli niewielkich biznesów.

Postaw na fotowoltaikę i wesprzyj rozwój OZE

Działania promujące OZE wspierane są przez Unię Europejską, która obrała za cel zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w miksie produkowanej mocy do 32% dla ogółu wspólnoty do 2030 roku. 

Polska dąży do osiągnięcia wskaźnika na poziomie przynajmniej 21-23%. Czy uda się go osiągnąć? Wiele zależy od projektów alternatywnych źródeł energii, jakie będą wdrażane na terenie kraju. W zasadzie każdy właściciel nieruchomości może dołożyć swoją cegiełkę, decydując się na montaż własnej mikroinstalacji.

Jeżeli dysponujesz takimi możliwościami i chcesz przyłożyć rękę do rozwoju zielonej energii, rozważ inwestycję w fotowoltaikę. To nie tylko krok do niższych kosztów utrzymania nieruchomości, ale też ukłon w stronę zdrowszej i lepszej przyszłości. Decydując się na montaż systemu fotowoltaicznego, wybierasz bezemisyjne i niewyczerpywalne źródło energii, jakim jest promieniowe słoneczne. Ulżyj środowisku i swojemu portfelowi!

Dodaj komentarz