fbpx

Przebudowa wieży ciśnień na EKOwieżę — pomysł łomżyńskich władz

Na terenie obecnej wieży ciśnień w Łomży planuje się utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej. W bieżącym roku przewiduje się przygotowanie projektu tzw. EKOwieży, z zamiarem pozyskania finansowania z zewnętrznych źródeł, w tym z Funduszy Szwajcarskich.

Wieża ciśnień w Łomży, zbudowana 70 lat temu, pełniła funkcję w systemie wodociągowym miasta aż do roku 1992. Z wysokością 35 metrów, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów w mieście, jednym z symboli Łomży. Od wielu lat pojawiały się różne propozycje dotyczące wykorzystania tego nieużywanego już obiektu, lecz brakowało wyraźnego planu, inwestorów zainteresowanych adaptacją oraz funduszy niezbędnych samorządowi na zrealizowanie projektu. Sytuacja ta może jednak ulec zmianie.

Prezydent miasta Łomża, Mariusz Chrzanowski, złożył wniosek do Rady Miejskiej o zarezerwowanie w budżecie miasta na ten rok kwoty 100 tys. zł na stworzenie dokumentacji niezbędnej do przekształcenia wieży ciśnień w Centrum Edukacji Ekologicznej.

– Chcemy, aby prowadzone były tam działania, zgodne z zasadą „uczyć bawiąc, bawić ucząc”. Poprzez naukę, zabawę, eksperymenty i doświadczenia będą wypracowywane postawy ekologiczne wśród mieszkańców, tak potrzebne w obliczu emisji gazów cieplarnianych, powstałych w wyniku działań człowieka, która ciągle rośnie i napędza zmiany klimatu – przekazuje prezydent Mariusz Chrzanowski, dodając – działania z zakresu edukacji ekologicznej są niezmiernie ważne, stanowią pierwszy krok do powstrzymania negatywnych procesów w środowisku naturalnym. Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, dzięki prowadzonej tam eko edukacji, pozwoli w przyszłości na świadome działanie społeczeństwa w kierunku ochrony środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania zmianom klimatu.

Wizja rozbudowy wieży ciśnień przez władze miasta obejmuje jej powiększenie oraz modernizację, co ma zaowocować powstaniem różnorodnych przestrzeni, takich jak punkt obserwacyjny, lokale gastronomiczne, pracownie oraz sale ekspozycyjne, a także odpowiednie zaplecze techniczne. Planowane jest również zaopatrzenie obiektu w niezbędne urządzenia do przeprowadzania eksperymentów i badań, wyposażenie multimedialne, a także przyrządy do monitorowania obszarów chronionych Natura 2000 i terenów Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego nad Narwią. Projekt zakłada także aranżację przestrzeni wokół wieży, w tym zasadzenie roślinności oraz instalację elementów małej architektury, takich jak ławki solarne.

Wieża ciśnień w Łomży — wizualizacja po przebudowie

– Chcemy, aby docelowo w obiekcie prowadzone były zajęcia edukacyjne na bazie zabawy, doświadczeń, eksperymentów, warsztaty tematyczne dotyczące smogu, monitoringu stanu środowiska, odnawialnych źródeł energii, gospodarki opadami. By odbywały się tam seminaria i prelekcje z szeroko rozumianej edukacji ekologicznej oraz zajęcia pozalekcyjne stworzone z myślą o rozwoju pasji młodych mieszkańców – przekazuje prezydent Mariusz Chrzanowski, dodając, że uzupełnieniem byłby punkt widokowy na Łomżę i dolinę Narwi.

Przygotowanie właściwej dokumentacji umożliwi staranie się o finansowanie z zewnątrz na realizację zaplanowanych przedsięwzięć, co przekształci obiekt w autentyczną atrakcję reprezentującą Łomżę.

Dodaj komentarz