fbpx

Sukces lęgowy sokoła wędrownego w lasach Nadleśnictwa Resko

Lasy Nadleśnictwa Resko stały się schronieniem dla sokoła wędrownego, gatunku wciąż zagrożonego wyginięciem. Z radością informujemy, że w tym roku odnotowano tu sukces lęgowy – para sokołów doczekała się trójki potomstwa. Monitorowaniem tych ptaków zajmują się specjaliści z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego i Stowarzyszenia na rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”.

Sokoły zostały zaobrączkowane specjalistycznymi obrączkami ornitologicznymi, zgodnie z międzynarodowymi standardami. Zielone obrączki wskazują na ptaki zamieszkujące lasy, a niebieskie na ptaki urodzone na wolności. Proces obrączkowania został przeprowadzony z dużą precyzją przez Mariusza Urbana z wyżej wymienionego stowarzyszenia.

Sokół wędrowny ucierpiał w przeszłości z powodu stosowania DDT i innych toksycznych środków ochrony roślin, co negatywnie wpłynęło na ich płodność. Obecnie, dzięki wysiłkom sokolników i różnym programom reintrodukcyjnym, dąży się do odbudowy zdrowych populacji tego drapieżnika w Polsce i na świecie.

Dodaj komentarz