fbpx

Zdrowie ludzi, zwierząt i roślin ważniejsze. Operator internetowy przegrywa w sądzie

Warszawski Naczelny Sąd Administracyjny stał się w styczniu miejscem kolejnej rozprawy, dotyczącej procederu nielegalnej rozbudowy sieci stacji przekaźnikowych i narażania życia Polaków przez spółkę P4 – operatora sieci Play.

Przełomowy wyrok

Podczas rozprawy zajmowano się trzema głównymi zagadnieniami. Pierwsze dotyczyło rozbudowy sieci stacji przekaźnikowych lub zwiększania liczby anten, w kontekście zwolnienia operatora sieci Play z konieczności uzyskania pozwolenia na taką działalność. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie przychylił się do poglądu przedstawicieli stowarzyszenia, że dokładanie kolejnych anten i zwiększanie mocy stacji jest rozbudową, zatem powinna zostać wniesiona stosowna opłata legalizacyjna w wysokości 375 tys. zł. Poza tym powinny być wymierzone finansowe kary z tytułu nielegalnego użytkowania rozbudowanych stacji. Dla operatora oznacza to konieczność pomnożenia tych kwot przez kilka tysięcy takich przypadków.

 

Moc oddziaływania fal na ludzi

Jedynym działaniem, jakie zarząd spółki P4 i PLAY Communications S.A. mógłby teraz podjąć, jest lobbowanie u ministra Marka Zagórskiego i pracowników Ministerstwa Cyfryzacji, o uchwalenie prawa wstecz, co spowodowałoby odsunięcie konieczności zapłaty naliczonych kar. Jakkolwiek prawo nie działa wstecz, to jeśli przyjrzymy się faktom w postaci nieustannej rozbudowy stacji bazowych telefonii komórkowej i równoległym zmianom prawa korzystnym dla operatorów, wszystko wydaje się możliwe.

Kolejna kwestia dotyczyła konieczności ustalania maksymalnej mocy urządzeń i maksymalnego pochylenia anten. NSA nie podzielił poglądów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, iż organy władzy mają bezkrytycznie przyjmować wielkości podanych przez operatora sieci Play.

To właśnie do kompetencji tychże organów należy ustalanie rzeczywistych wartości maksymalnych mocy, gdyż sądom znane są przypadki oszustw w tym zakresie. W efekcie podjętych decyzji, dotyczących m.in. skrócenia czasu i uproszczenia przepisów związanych z budową Internetu szerokopasmowego, łamane jest prawo. NSA dodatkowo potwierdził też, że przy obliczeniach należy sumować moce anten.

 

Opracowanie: KM

Źródło: odkrywamyzakryte.com

Dodaj komentarz