fbpx

Sebastian i Dominika Kulczyk przekazali 100 milionów złotych na pomoc najuboższym

To najwyższa w historii Polski kwota przekazana przez osoby prywatne potrzebującym.

Dominika Kulczyk poinformowała o tej decyzji podczas poniedziałkowych obchodów 25-lecia Polskiej Rady Biznesu. Jednocześnie zaapelowała, by członkowie PRB dołączyli się do akcji i podzielili się majątkiem. Zacytowała słowa swojego ojca Jana Kulczyka, który powiedział kiedyś, że: „Bycie silniejszym, bogatszym, bardziej wpływowym, oznacza tylko tyle, że wobec świata mamy więcej obowiązków. Dlatego pieniądze muszą być zobowiązaniem do zmiany rzeczywistości, którą powierzono nam jedynie na krótki moment naszego życia.”

– Już dzisiaj rozpocznijmy szlachetną rywalizację, która zmierzy się z biedą, głodem, wykluczeniem i bezdomnością w Polsce. Wierzę, że ten apel nie pozostanie bez odzewu – powiedziała Dominika Kulczyk.

Do tej pory za pośrednictwem Kulczyk Foundation – największej polskiej fundacji rodzinnej – Dominika i Sebastian Kulczyk wydawali ok. 20 milionów rocznie. Fundacja rodzeństwa Kulczyk działa zarówno w Polsce jak i na całym świecie pomagając krajom dotkniętym przez biedę, klęski żywiołowe i katastrofy naturalne. Finansuje przedsięwzięcia pomocowe w krajach plasujących się na ostatnich miejscach listy stworzonej według wskaźnika HDI (Human Development Index) realizując między innymi projekty infrastrukturalne, edukacyjne i humanitarne.

W Polsce, wspólnie z Caritas, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Polskim Czerwonym Krzyżem, Bankami Żywności i SOS Wioskami Dziecięcymi realizuje program dożywiania dzieci pod nazwą „Żółty talerz”, rodzeństwo Kulczyk przekazało na ten program 4 miliony złotych. Do tej pory w ramach projektu sfinansowano już 700 tysięcy posiłków dla najbiedniejszych dzieci.

Od 4 lat Dominika Kulczyk prowadzi także specjalny program dokumentalny „Efekt Domina”, którego celem jest działalność edukacyjna i próba uwrażliwienia na potrzeby innych. W ramach projektu odwiedziła już 30 krajów. W programie Dominika Kulczyk zwraca uwagę na potrzeby osób żyjących w najbiedniejszych zakątkach globu osobiście udzielając im wsparcia i pomocy.

Ojciec Dominiki i Sebastiana – zmarły w 2015 r. Jan Kulczyk – był jednym z największych filantropów, mecenasów kultury, sztuki i sportu w Polsce. Na pomoc i wsparcie projektów społecznych, edukacyjnych, promocję sportu, sztuki i działalność charytatywną wydał blisko 500 milionów złotych.

Źródło: fakty.interia.pl

Dodaj komentarz