fbpx

Ponad 900 tys. złotych na projekty proekologiczne dla polskich uczelni

Dwie warszawskie uczelnie dostaną ponad 900 tys. zł wsparcia na projekty ekologiczne – poinformował w komunikacie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączny koszt projektów przekracza 1 mln zł.

W ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, Narodowy Fundusz wesprze kwotą 915 tys. zł Uniwersytet Warszawski (UW) i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW). Dodano, że „eko-inicjatywy znanych uczelni przyczynią się do ochrony obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”. W sumie będzie to kosztowało ponad 1 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Gatunki tropikalne

Jeden ze wspieranych projektów dotyczy „modernizacji specjalistycznej szklarni tropikalnej w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego dla potrzeb ochrony gatunków objętych Konwencją waszyngtońską (CITES) i edukacji społeczeństwa w związku z wdrażaniem przepisów Konwencji”. Jego celem jest „ratowanie przed degradacją roślin tropikalnych”.

W ramach przedsięwzięcia wykonany zostanie demontaż starego pokrycia dachu i boków szklarni wraz z utylizacją starego poliwęglanu i szkła, oszklenie boków i szczytów szklarni szybami zespolonymi, hartowanymi oraz pokrycie najwyższej powierzchni dachu poliwęglanem a szczytów szklarni szybami zespolonymi. „Projekt został wyceniony na kwotę blisko 478 tys. zł, z czego NFOŚiGW wyłoży w formie dotacji prawie 430 tys. zł” – podano.

Nowoczesne i wydajne technologie

Wsparcie dla SGGW dotyczy modernizacji bazy technicznej w Arboretum SGGW w Rogowie, a jej celem jest „pomoc w zachowaniu najcenniejszych drzew i krzewów”.

Jak wskazano, przedsięwzięcie obejmuje teren Arboretum SGGW w Rogowie, „jednego z najważniejszych arboretów w Polsce i naszej części Europy”. „Posiada ono jedne z najcenniejszych zbiorów drzew i krzewów spośród arboretów europejskich, liczące blisko 3 tys. taksonów (grup organizmów uznawanych spokrewnione), roślin drzewiastych i prawie 1,5 tys. taksonów roślin zielnych” – dodano.

Wskazano, że modernizacja w Arboretum SGGW w Rogowie ma „usprawnić system utrzymania i pielęgnacji terenu Arboretum przy użyciu nowoczesnych i wydajnych technologii poprzez dostawę maszyn i urządzeń poprawiających wydajność”. Kosztować to będzie prawie 545 tys. zł przy dotacji z NFOŚiGW na poziomie ok. 485 tys. zł.

Źródło: materiały prasowe

Dodaj komentarz