fbpx

W Warszawie powstała kolejna wyspa dla chronionych zwierząt

Na Kanale Piaseczyńskim powstała nowa platforma dla ptaków wodnych. Posłuży ona m.in. kaczkom, rybitwom, łabędziom, a także żabom do odpoczynku, noclegu, żerowania i gniazdowania.

Stołeczny ratusz poinformował o nowej wyspie, która będzie dodatkowym siedliskiem dla chronionych gatunków ptaków i płazów znad Kanału Piaseczyńskiego. Sposób zakotwiczenia wyspy, tworzy również podwodne kryjówki dla drobnych zwierząt. Roślin rosnące na platformie przyczynią się do oczyszczenia wody i poprawi warunki życia ryb.

Ochronna zagrożonych gatunków w ramach unijnego projektu

“W tym roku stolica rozpoczęła realizację unijnego projektu „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy”. Celem jest zwiększenie populacji zwierząt, takich jak rybitwa czarna, bączek, błotniak stawowy, zimorodek, bielik, dzięcioł średni, nurogęś, sieweczka rzeczna, sieweczka obrożna, kumak nizinny, traszka grzebieniasta, ropucha zielona, żaba śmieszka oraz żaba wodna. W ramach projektu planujemy m.in. montaż platform lęgowych i postojowych, renaturyzację zbiorników wodnych i cieków, usuwanie obcych gatunków inwazyjnych oraz budowę zastawek zatrzymujących wodę.” – wylicza warszawski ratusz.

Renaturyzacja jest to proces przywrócenia środowisku stanu naturalnego, możliwie bliskiego stanowi pierwotnemu sprzed wprowadzenia w nim zmian przez człowieka

“Nasz kilkuletni plan renaturyzacji obejmie m.in. Stawy Brustmana (Bielany), stawy przy ul. Tołwińskiego (Żoliborz), Kanał Piaseczyński (Śródmieście, Mokotów), pozostałości Łachy Siekierkowskiej (Mokotów), zbiorniki wodne w otulinie rezerwatu przyrody Lasu Kabackiego (Ursynów)” – dodaje Urząd Miasta.

W ramach projektu, miasto usuwa obce gatunki inwazyjne, oraz buduje zastawki zatrzymujące wodę. Do obcych gatunków inwazyjnych należą m.in. rośliny takie jak klon jesionolistny, rdestowiec ostrokończysty, rdestowiec pośredni, które zagrażają naturalnym ekosystemom, wypierając rodzime gatunki.

Realizacja projektu “Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” możliwa jest dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt całej inwestycji wynosi 6 887 350 złotych, z czego dofinansowanie to 5 854 24 7,5 złotych.

Dodaj komentarz