fbpx

Szwedzkie szkoły rezygnują z technologii, na rzecz tradycyjnych książek, kartek i długopisu

Na świecie panuje tendencja do wdrażania innowacji technologicznych, promując nauczanie z użyciem narzędzi takich jak komputery czy tablety. Z kolei w Szwecji obserwuje się znaczne ograniczenie wykorzystania technologii na korzyść metod tradycyjnych, takich jak książki drukowane i notatki pisane ręcznie. Ostatnio norweska grupa badawcza przedstawiła istotne wyniki badań odnoszące się do pisania odręcznego.

Przewaga pisania ręcznego nad cyfrowym

Kilka miesięcy temu świat obiegła informacja, że Szwecja podjęła kroki w kierunku reformy swojego systemu edukacyjnego, z zamiarem odwrócenia roli technologii w nauczaniu. Minister edukacji Szwecji, Lotta Edholm, wielokrotnie wyrażała poparcie dla tradycyjnych sposobów zdobywania wiedzy, opowiadając się przeciwko pełnemu zdominowaniu szwedzkich szkół przez technologię.

Decyzja ta była dużym zaskoczeniem, wielu, ponieważ dotychczas panowała ogólna tendencja do szybkiego włączania technologii w edukację, co miało ułatwiać uczniom przyswajanie informacji. Jednakże badacze zauważyli, że wprowadzenie nauczania cyfrowego przyczyniło się do zaniku niektórych ważnych umiejętności u dzieci, w tym czytania ze zrozumieniem i pisania odręcznego. W rezultacie, Szwecja jako pierwszy kraj zdecydowała się na rezygnację z technologii w szkołach na rzecz tradycyjnych metod nauczania.

Decyzja ta była wspierana przez badania naukowe, które analizowały rozwój dzieci w zależności od używania do pisania ręcznego czy klawiatury. Grupa naukowa z Norwegian University of Science and Technology, na czele z profesor Audrey van der Meer, opublikowała w „Frontiers in Psychology” wyniki, które potwierdziły wyższość pisania ręcznego nad klawiaturą.

Mózg jest bardziej efektywny i lepiej zapamiętujemy

– Badania wykazały, że pisząc ręcznie, mózg tworzy znacznie bardziej złożone sieci połączeń niż podczas pisania na klawiaturze – stwierdziła van der Meer. Naukowcy podkreślają, że pisania odręcznego i korzystanie z książek papierowych zamiast ekranów są fundamentalne w procesie edukacyjnym.

Korzystanie z technologii może być bardziej wygodne i efektywne, jednak badacze zachęcają do zachowania praktyki tworzenia odręcznych notatek w szkolnictwie, podkreślając jej znaczenie w procesie nauki i zapamiętywania.

Badania na grupie studentów wykazały, że pisanie na klawiaturze prowadzi do ograniczonych połączeń między obszarami mózgu. Z kolei odręczne notowanie materiału z wykładów zwiększało te połączenia, co było efektem synergii ruchów ręki i oka, co przekłada się na lepsze zapamiętywanie niż przy notowaniu na urządzeniach cyfrowych.

Interakcje zmysłów wzmacniają pracę mózgu

Z badań wynika, że ruchy wykonywane podczas pisania ręką wspierają sieć połączeń w mózgu, w przeciwieństwie do pisania na klawiaturze, które nie stymuluje mózgu w takim stopniu. – Wyjaśnia to również trudności dzieci, które uczyły się pisać i czytać na urządzeniach cyfrowych, w odróżnianiu liter lustrzanych, jak „b” i „d”, co wynika z braku doświadczenia fizycznego związanego z pisaniem tych liter – dodała van der Meer.

Pozostaje pytanie, czy inne kraje europejskie będą podążać za przykładem Szwecji po publikacji tych badań. W Polsce, mimo zainteresowania technologią, tradycyjne metody nauczania, w tym pisanie ręczne, nadal odgrywają kluczową rolę w edukacji.

 

Dodaj komentarz