fbpx

Ministerstwo nauki przeznaczy 268 mln zł na wsparcie studentów z niepełnosprawnościami

W czwartek Dariusz Wieczorek, minister odpowiedzialny za naukę i edukację wyższą, zobowiązał się do opracowania inicjatyw mających na celu wsparcie studentów z ograniczeniami zdrowotnymi. W bieżącym roku, na ten cel zostanie przeznaczona kwota 268 milionów złotych.

Z tej sumy, 200 milionów złotych pochodzić będzie z budżetu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a pozostałe 68 milionów złotych zostanie wyasygnowane z funduszu ministerstwa przeznaczonego na pomoc osobom z niepełnosprawnościami. W 2024 roku, te środki mają na celu poprawę dostępności edukacji wyższej dla studentów z dodatkowymi potrzebami. Minister Wieczorek, podczas spotkania Komisji Sejmowej ds. Edukacji, Nauki i Młodzieży, dyskutował na ten temat m.in. z reprezentantami środowiska studenckiego osób niepełnosprawnych.

Krzysztof Peda, reprezentujący Radę Ekspertów ds. Edukacji Osób Niepełnosprawnych i kierujący stowarzyszeniem „Twoje Nowe Możliwości”, podkreślał znaczenie inwestycji we wsparciu studentów z niepełnosprawnościami na uczelniach. Według niego badania wykazały, że niemal 80% absolwentów z niepełnosprawnościami znajduje zatrudnienie, co pokazuje, że wykształcenie wyższe może znacząco przyczynić się do zmniejszenia obciążeń dla systemu opieki społecznej.

Peda zwrócił również uwagę na to, że obecne wsparcie finansowe, przewidziane na uczelniach dla studentów z niepełnosprawnościami, jest niewystarczające. Podkreślił, że dotychczasowe działania były możliwe głównie dzięki funduszom europejskim, ale po ich wygaśnięciu konieczne jest znalezienie nowych źródeł finansowania.

W dyskusji podniesiono również kwestię braku odpowiednich struktur w ministerstwie, które zajmowałyby się koordynacją wsparcia dla studentów ze specjalnymi potrzebami. Agnieszka Kosowska, członek Rady Ekspertów, apelowała o stworzenie takiej jednostki oraz o powołanie pełnomocnika ministerstwa, który by nadzorował te działania.

Minister Wieczorek zadeklarował gotowość do rozważenia tych propozycji i zapewnił o przeznaczeniu znaczących środków finansowych na wsparcie dostępności edukacji wyższej dla osób z niepełnosprawnościami, co świadczy o otwartości i zaangażowaniu ministerstwa w rozwiązywanie tych problemów.

Dodaj komentarz