fbpx

Propozycje pokojowe Soka Gakkai

1

Daisaku Ikeda, przywódca Soka Gakkai International, buddyjski filozof, działacz pokojowy i pisarz jak co roku, 26 stycznia, w rocznicę powstania SGI opublikował swoje propozycje pokojowych rozwiązań problemów globalnych.

Sokka Gakkai (Stowarzyszenie Tworzenia Wartości) to świecka organizacja buddyjska założona w 1930 roku w Japonii, jej przywódcy sprzeciwiali agresywnej polityce Japonii, za co zostali uwięzieni podczas II wojny światowej.

Od 1975 roku istnieje Soka Gakkai International, obecnie licząca 12 mln członków w 128 krajach, w tym w Polsce, jest organizacją pozarządową, akredytowaną przy ONZ.
W swoim dorocznym opracowaniu “Tworzenie wartości dla globalnej zmiany: Budowanie silnego i zrównoważonego społeczeństwa” Ikeda wezwał do zwiększenia współpracy regionalnej, w odpowiedzi na ekstremalne zjawiska pogodowe i klęski żywiołowe.

Opracowanie przedstawia także kompleksowy program globalnej edukacji obywatelskiej i zawiera projekt spotkania młodzieży w Hiroszimie i Nagasaki w 2015 roku.

Przywódca SGI podkreśla potrzebę skupienia na tworzeniu pozytywnych wartości i wzmacniania solidarności między ludźmi, co pozwoli społeczeństwom lepiej przetrwać obecne wyzwania globalne i lokalne.
Podkreśla, że wzmocnienie współpracy regionalnej w usuwaniu skutków katastrof i klęsk żywiołowych zwiększy wzajemne zrozumienie i zredefiniuje dotychczasowy sposób myślenia o bezpieczeństwie regionalnym i narodowym, jako grze o sumie zerowej.

Na początek proponuje w swoim opracowaniu, zbudowanie na bazie Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN, forum regionalnego rozszerzonego o Japonię, Chiny i Koreę Południową, ukierunkowanego na współpracę na wypadek katastrof i klęsk żywiołowych.
Ikeda podkreśla potrzebę włączenia edukacji w realizację Celów Milenijnych ONZ. Sugeruje skupienie na edukacji dla globalnego obywatelstwa, poprzez trzy grupy celów: pogłębienie zrozumienia wyzwań, przed którymi stoi ludzkość, badanie ich przyczyn i szukanie rozwiązań, monitorowanie przejawów zjawisk globalnych na lokalnym poziomie oraz wspieranie ducha koegzystencji z sąsiadami.

Wzywa także do skoncentrowania działań na uwolnieniu świata od broni jądrowej. Ikeda podkreśla swoje przekonanie, że 70 rocznica zrzucenia bomb jądrowych na Hiroszimę i Nagasaki, jaka przypada w 2015 roku jest doskonała okazją do międzynarodowego spotkania na rzecz likwidacji broni jądrowej. Według badań przeprowadzonych przez Soka Gakkai w 2013 roku, w dziewięciu krajach, 80% młodych ludzi chce zakazu broni jądrowej. Ikeda proponuje zorganizowanie międzynarodowego spotkania mlodzieży w 2015 roku w Hiroszimie i Nagasaki.

 

Źródło: http://milinda.pl/propozycje-soka-gakkai

 

Dodaj komentarz