fbpx

Uruchomiono program „Polskie Powroty”, zachęcający polskich naukowców do powrotu do kraju

– Jednym z priorytetów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) będzie program „Polskie Powroty”, zachęcający polskich naukowców do powrotu do kraju – powiedział dyrektor Agencji Łukasz Wojdyga. Na początku 2018 roku NAWA ogłosi pierwsze programy stypendialne i grantowe.

Działalność Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) – agencji rządowej wspierającej umiędzynarodowienie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego – zainaugurowano 1 października. Z kolei w ubiegłym tygodniu oficjalnie powołano Radę Agencji: organ, do którego zadań będzie należeć m.in. przygotowywanie propozycji kierunków działania i rozwoju Agencji, opiniowanie rocznego sprawozdania z jej działalności i jej rocznego sprawozdania finansowego, a także dokonywanie okresowej oceny wykonywania planów działania.

„Pierwsze dwa, trzy lata będą pilotażem”

– Na pierwszy okres działalności Agencji staraliśmy się przygotować na tyle interesującą ofertę, żeby każdy segment polskiego świata akademickiego coś dla siebie znalazł – podkreślił dyrektor Agencji Łukasz Wojdyga. – Wychodzę z założenia, że pierwsze dwa, trzy lata będą dla nas w pewnym sensie pilotażem, okresem próbnym. Choć tworzone przez nas programy były konsultowane ze środowiskiem, może się oczywiście okazać, że nie będzie oczekiwanego zainteresowania niektórymi z nich. Dlatego właśnie staramy się w tym pierwszym okresie iść szerokim frontem. Wszelkie uszczegółowienia oferty, np. dziedzinowe lub geograficzne, wyjdą nam w pewnym momencie naturalnie – stwierdził.

Na pierwszym posiedzeniu Rady NAWA do zaopiniowania przedstawiono łącznie 25 programów w pięciu obszarach działalności Agencji. Plan sięga 2020 r. – 14 spośród programów ma być ogłoszonych w 2018 r. – Jeśli uda nam się zrealizować w pierwszym okresie działalności Agencji wszystko to, co teraz zaplanowaliśmy, będę tym usatysfakcjonowany – zadeklarował Wojdyga.

Priorytetowym programem „Polskie Powroty”

Pierwsze ogłoszone przez NAWA inicjatywy skupią się przede wszystkim na trzech obszarach: zachęcaniu polskich naukowców do powrotu z zagranicy, wsparciu mobilności doktorantów oraz kontynuacji programów stypendialnych rządu polskiego dla cudzoziemców.

– Priorytetowym programem na pewno będą „Polskie Powroty”. Za pomocą tego programu chcemy zachęcać do powrotu do kraju osoby, które osiągnęły za granicą sukces akademicki czy naukowy. Chcemy je przekonać, aby kontynuowały swoje badania w Polsce: w polskich instytucjach, wykorzystując polski sprzęt laboratoryjny, korzystając w Polsce ze stworzonej sieci kontaktów naukowych – mówił Wojdyga.

W 2018 r. ogłoszony zostanie również szereg programów stypendialnych dla doktorantów i pracowników naukowych. – Finansować będziemy wyjazdy średniookresowe naukowców – trwające od 3 do 12 miesięcy. Wychodzimy z założenia, że najważniejszą rzeczą jest wchodzenie do światowego środowiska naukowego, zdobywanie kontaktów, możliwość współpracy z międzynarodowymi zespołami badawczymi. Temu właśnie wyjazdy średniookresowe mają służyć – stwierdził dyrektor Agencji dodając, że dotyczy to zwłaszcza doktorantów. Według niego, studia doktoranckie to okres kariery naukowej, w którym najłatwiej jest nawiązywać kontakty zagraniczne, zarówno za sprawą wspomnianych już wyjazdów średniookresowych, jak i dzięki udziałowi w konferencjach czy szkołach letnich.

– Ważna jest dla nas również płynna kontynuacja programów, które już istniały: mam tutaj na myśli głównie programy stypendialne rządu polskiego dla cudzoziemców – dodał.

„Wierzę, że budżet Agencji będzie znacząco wzrastał”

Na wykonanie tych zadań w pierwszym roku działalności NAWA będzie dysponowała budżetem w wysokości 130 mln zł. – Na pierwszy rok działania instytucji jest to bardzo dużo pieniędzy – podkreślił Wojdyga. – Musimy patrzeć na nasz budżet przede wszystkim przez pryzmat dobrego wydatkowania tych pieniędzy. To, co teraz mamy to środki adekwatne do tego, co planujemy zrealizować w 2018 r. – stwierdził.

A jak budżet będzie wyglądał w kolejnych latach? – Premier Gowin jest otwarty na nasze propozycje. Podczas wręczenia nominacji członkom Rady Agencji mówił o tym, że w kolejnych latach budżet będzie zwiększany – powiedział Wojdyga.

Dyrektor Agencji nie podał konkretnych kwot, podkreślił jednak, że jest „dobrej myśli”. – W pełni wierzę w to, że budżet Agencji będzie znacząco wzrastał wraz z pierwszymi rezultatami naszych programów oraz z pojawiającymi się potrzebami środowiska naukowego – dodał.

Źródło: polsatnews.pl

Dodaj komentarz