fbpx

Warszawscy uczniowie zajmują czołowe miejsca w międzynarodowym badaniu PISA

Badania PISA mają na celu ocenę poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, matematyki oraz rozumowania w naukach przyrodniczych. Uczniowie warszawskich szkół znaleźli się na drugim miejscu tego prestiżowego rankingu.

Uczniowie warszawskich szkół znaleźli się na szczycie wyników międzynarodowego badania PISA, które ocenia poziom wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, matematyki oraz rozumowania w naukach przyrodniczych.

Polscy uczniowie biorą udział w badaniu PISA (ang. The Programme for International Student Assessment – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) od 2000 roku, czyli od początku jego istnienia. Sto kilkadziesiąt szkół i 4,5 tysiąca uczniów z całej Polski rywalizuje z rówieśnikami z innych krajów.

U uczniów poddanych badaniu sprawdzane jest przede wszystkim praktyczne wykorzystywanie wiedzy wyniesionej ze szkoły i umiejętność przełożenia jej na rozwiązywanie problemów w życiu prywatnym, społecznym czy zawodowym. Istotne są umiejętności analizowania, rozumowania i skutecznego komunikowania się, jak i identyfikowania, interpretowania i rozwiązywania spotykanych na co dzień problemów.

W ciągu ostatnich trzech lat w badaniu PISA wzięło udział 600 młodych warszawiaków. To wystarczająco dużo, by wnioskować o umiejętnościach uczniów i porównywać ich z rówieśnikami z innych krajów.

Jak się okazuje, uczniowie z Warszawy osiągnęli wybitne wyniki. PISA sprawdza umiejętność praktycznego wykorzystywania wiedzy wyniesionej ze szkoły i umiejętność przełożenia jej na rozwiązywanie problemów w życiu prywatnym, społecznym czy zawodowym. W badaniu liczy się analizowanie, rozumowanie i skuteczna komunikacja. Ważna jest też umiejętność interpretowania i rozwiązywania spotykanych na co dzień problemów.

W każdej, z tych dziedzin warszawscy uczniowie zajmują czołowe miejsca. W czytaniu ze zrozumieniem okazali się najlepsi wśród uczniów krajów OECD i Unii Europejskiej z miast powyżej 1 miliona mieszkańców. W matematyce i wiedzy o przyrodzie wyprzedzili ich tylko Japończycy, ale wyniki te są bardzo zbliżone.

Podane wyniki nie są jednostkowe. To średnia z trzech ostatnich badań PISA.

Źródło: edukacja.dziennik.pl

Dodaj komentarz