fbpx

PKP wstrzymuje wycinkę drzew w Cieszynie

Dzięki staraniom mieszkańców Cieszyna oraz działaniom burmistrz miasta – Gabrieli Staszkiewicz – udało się wstrzymać wycinkę drzew na Czarnym Chodniku przy dworcu oraz w innych obszarach wzdłuż torowiska PKP w gminie Cieszyn. Jak poinformowała w komunikacie prasowym Gabriela Staszkiewicz, urzędowi miasta udało się skontaktować z osobą decyzyjną ws. trwającej na terenie całego powiatu wycinki i nakłonić spółkę do powtórnej analizy stanu drzewostanu i zweryfikowania, czy drzewa które Urząd Miasta wskazał jako niezagrażające bezpieczeństwu i istotne dla krajobrazu, faktycznie muszą być ścięte. To nie koniec walki, ponieważ wycinka nie została całkowicie zaprzestana, a jedynie wstrzymana na czas ponownej analizy, czy i w jakim zakresie będą prowadzone dalsze cięcia. Dlatego mieszkańcy kontynuują swoją obywatelską akcję
Każdy może pomóc zbierać podpisy na listach poparcia

Wzór petycji z listą do druku można pobrać [TUTAJ]. Po zebraniu popisów, listę z petycją należy złożyć na biurze podawczym w Urzędzie Miejskim w Cieszynie.

Czytaj więcej na: cieszy.pl

Dodaj komentarz