fbpx

Trzy polskie zespoły wśród laureatów konkursu sieci Solar-Driven Chemistry

Trzy zespoły badawcze z Polski są wśród laureatów konkursu sieci Solar-Driven Chemistry. Projekty dotyczą transformacji małych cząstek (np. wody, dwutlenku węgla, azotu) w bardziej skomplikowane układy pod wpływem światła słonecznego – poinformowało NCN.

Do konkursu mogły przystępować konsorcja złożone z przynajmniej dwóch zespołów badawczych pochodzących z co najmniej dwóch krajów biorących udział w konkursie: Finlandii, Francji, Niemiec, Polski, Szwajcarii. W konkursie złożonych zostało 47 wniosków badawczych. Finansowanie w wysokości 4,6 mln euro otrzymało 6 projektów.

Na stronie Narodowego Centrum Nauki wymieniono zwycięskie projekty, które realizowane będą z udziałem zespołów naukowych z Polski.

Jeden z nagrodzonych projektów to: “Procesy wywoływane światłem słonecznym dla fotochemicznej konwersji metanu”. Kierownikiem polskiego zespołu będzie dr hab. Dorota Anna Rutkowska-Żbik z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Finlandii i Francji.

Kolejny projekt z udziałem Polaków to “Fotoprodukcja wodoru w układzie dwufazowym z odtwarzaniem donora elektronów”. Koordynatorem całego projektu międzynarodowego (i liderem polskiego zespołu) będzie prof. Marcin Opałło z Instytutu Chemii Fizycznej PAN. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Finlandii i Szwajcarii.

Trzecim nagrodzonym projektem jest “Inżynieria granic międzyfazowych materiałów półprzewodników dla wysoko selektywnych transformacji chemicznych indukowanych światłem”. Polskim zespołem pokieruje prof. Wojciech Macyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Finlandii i Niemiec.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl

Dodaj komentarz