fbpx

Nowy typ osobowości. Kim jet ambiwertyk?

Ambiwertyk to nowe określenie typu osobowości, które stanowi połączenie introwertyka i ekstrawertyka. Poszczególne cechy pojawiają się ą się w zależności od sytuacji. Rzeczowa definicja ambiwertyka jest zatem nieco bardziej skomplikowana na tle dwóch pozostałych typów osobowości.

Ambiwersja to określenie stosowane w psychologii, którym określa się nowo wyodrębniony typ osobowości. O typach osobowości wspominał już na początku XX wieku Carl Jung, wyróżniając ich dwa rodzaje. Introwersję, gdzie występuje tendencja do skupiania się na własnym świecie wewnętrznym, przejawiająca się m.in. preferowaniem samotnego odpoczywania oraz jej przeciwieństwo – ekstrawersję, gdzie ludzie skupiają się na życiu zewnętrznym, co prowadzi do tego, że najlepiej czują się w towarzystwie innych osób, a w samotności im źle.

W życiu jednak często bywa tak, że nie wszystko jest czarne lub białe. Istnienie różnych odcieni szarości sugerowano również w przypadku typów osobowości. Krytycy teorii Junga zwracali uwagę na to, że potrzebne jest wyróżnienie jakiegoś typu osobowości zlokalizowanego „pośrodku”, który łączyłby cechy i introwertyków, i ekstrawertyków. Tak też się w końcu stało i wśród typów osobowości zaczęto wyróżniać trzeci ich typ – ambiwersję. Za autora tego pojęcia uznawany jest psycholog Hans Eysenck.

Kim jest ambiwertyk i co wyróżnia ten typ osobowości?

Ambiwertyków można uznać za ludzi uniwersalnych, którzy są w stanie odnaleźć się w większości różnych sytuacji. Ludzie z tym typem osobowości są bowiem w stanie zarówno świetnie bawić się na przyjęciu, na którym będzie bardzo wiele osób, jak i spędzić weekendowy wieczór samotnie w domu z książką i doskonale się przy tym zrelaksować. Ambiwertyk może być doskonałym mówcą, ale i dobrym słuchaczem. Ludzie przejawiający ambiwersję mogą także czerpać przyjemność z możliwości bycia liderem, ale i dobrze się odnajdywać w sytuacji, kiedy to oni mają pracować pod czyimś nadzorem.

Stosowność wyróżniania ambiwersji uzasadnia, chociażby to, jak często jest ona spotykana – zasadniczo uważa się, że ambiwertykami jest większość ludzi.

Przedrostek „ambi-” pochodzi od łacińskiego „ambo”, czyli „oboje” i już sam ten fakt tłumaczy to, na czym polega ambiwersja. Ambiwertycy cechują się występowaniem u nich cech zarówno intro-, jak i ekstrawersji – mogą one przeplatać się w różnym stopniu, jednakże cechy i zachowania przejawiane przez danego człowieka nie pozwalają określić go jednoznacznie ani jako ekstrawertyka, ani jako introwertyka. Po czym jednak można stwierdzić, że nasz typ osobowości to właśnie ambiwersja?

O tym, jaki mamy typ osobowości, możemy się przekonać, analizując nasze odpowiedzi na kilka prostych pytań. Pomóc nam w tym, czy jesteśmy ambiwertykami, może rozważenie kilku różnych aspektów, na przykład tego:

  • Jak wolimy pracować: sami w swoim zaciszu czy też może jednak preferujemy pracę w grupie?
  • Jaki jest nasz ulubiony sposób na spędzenie wolnego wieczoru: samotne obejrzenie filmu lub poczytanie książki czy preferujemy wyjść gdzieś ze znajomymi?
  • Jak zachowujemy się w większej grupie ludzi: uciekamy na ubocze czy czujemy się duszą towarzystwa, zabawiającą większość osób rozmową?
  • Jak szybko ufamy innym ludziom: czy jesteśmy ogólnie otwarci na innych, czy podchodzimy do innych z dystansem i nabieramy do nich zaufania dopiero po czasie?
  • Jak czujemy się w przypadku, kiedy zostajemy całkowicie sami: czy jest nam z tym dobrze i umiemy zapełnić sobie czas, czy odczuwamy wtedy dyskomfort i ciągnie nas do innych ludzi?

Osoba będąca ambiwertykiem na powyższe pytania odpowie najprawdopodobniej „różnie” lub „i tak, i tak”. Ambiwertycy bowiem – jak już zaznaczano wyżej – funkcjonują dobrze w większości życiowych sytuacji. Wydawać by się mogło, że w takim przypadku ambiwersja jest najkorzystniejszym typem osobowości.

Cechy osobowości oraz zachowania społeczne u człowieka, który jest ambiwertykiem, mogą diametralnie się różnić w zależności od tego, w jakim towarzystwie przebywa.

Ambiwertyk może być bardzo swobodny, gdy spędza czas z osobami mu znanymi i tymi, wśród których czuje się komfortowo. Wtedy jest bardziej otwarty i komunikatywny. Jasno wyraża swoje emocje i nie czuje skrępowania w związku z tym faktem.

Ambiwertyk wśród osób dominujących i tzw. robiących szum wokół własnej osoby może stać się wycofany. Towarzystwo takich ludzi zamieniłby raczej na spokojny wieczór przy książce lub dobrym filmie w domu, bo nie lubi uzewnętrzniać się w takim gronie.

Dodaj komentarz