fbpx

Kto może kupić i budować na działce siedliskowej?

Wśród wielu ofert sprzedaży atrakcyjnymi cenami i ciekawą lokalizacją kuszą działki siedliskowe. Okazuje się jednak, że nie każdy może postawić dom na siedlisku, a nawet taką formę parceli zakupić. Czy trzeba być rolnikiem, aby nabyć działkę siedliskową? Czy nie rolnik może wybudować dom na takiej działce?
Co to jest działka siedliskowa?

Atrakcyjne ceny i lokalizacja siedlisk zachęcają osoby, które chcą kupić grunt pod zabudowę. Jest to bowiem dużo tańsza alternatywa dla działek budowlanych. Zanim jednak zdecydujemy się na nabycie siedliska, sprawdźmy, co to jest działka siedliskowa i kto może na niej budować. Działka siedliskowa nie ma ściśle określonej definicji w prawie budowlanym. Możemy jednak uznać, że siedliskiem jest część działki rolnej, na której postawiono zabudowę zagrodową, czyli dom mieszkalny oraz budynki stosowane do działalności rolnej, takie jak stajnie, obory i chlewnie. Czy zatem każdy posiadacz działki rolnej może przekształcić część parceli pod działkę siedliskową i na niej budować? Kto może kupić taką działkę?

Kto może kupić działkę siedliskową?

Nowe przepisy dotyczące możliwości nabywania gruntów rolnych, które weszły w życie w 2019 roku, uświadamiają nam, że osoba niebędąca rolnikiem może nabyć działkę rolną, a więc również siedliskową, o wielkości nieprzekraczającej 1 ha. Prawo pierwokupu przynależy jednak do rolników indywidualnych. Rolnicy też jako jedyni ‒ poza pewnymi wyjątkami ‒ mają prawo zakupu działek siedliskowych o powierzchni powyżej 1 ha.

W wyjątkowych sytuacjach Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może wyrazić zgodę na sprzedaż działki siedliskowej o wielkości powyżej 1 ha osobie niebędącej rolnikiem. W takich sytuacjach należy udowodnić, że osoba, która zamierza nabyć ziemię, zobowiązuje się do prowadzenia na niej działalności rolnej. Zgodę od KOWR otrzyma również sprzedający, który wykaże, że osoby prowadzące działalność rolniczą nie wyrażają zainteresowania jego parcelą o charakterze rolnym.

Kto może budować na działce siedliskowej?

Pod względem formalnym budowa domu na działce siedliskowej będzie najłatwiejsza do przeprowadzenia dla rolnika indywidualnego. Jeśli zamierza on na danej parceli prowadzić działalność rolniczą, może wydzielić z niej siedlisko i przeznaczyć pod zabudowę. Na takim gruncie oprócz domu mieszkalnego muszą powstać również budynki zagrodowe służące do wykonywania działalności rolniczej.

Bardziej skomplikowaną inwestycją będzie budowa domu na działce siedliskowej w przypadku właściciela, który nie jest rolnikiem. Jeśli taka osoba zakupiła grunt wraz z pozwoleniem na budowę, może na niezabudowanym siedlisku postawić dom, gdyż pozwolenie przechodzi na nowego właściciela. Musi jednak najpierw odrolnić działkę. Jeśli osoba niebędącą rolnikiem nabyła działkę siedliskową wraz z zabudowaniami, może z nich korzystać i przekształcać je zgodnie ze swoimi potrzebami, jednak w takim przypadku musi doprowadzić do wyłączenia działki z produkcji rolnej.

Dodaj komentarz