fbpx

W województwie mazowieckim powstanie 1100 km tras rowerowych

Ostatnio zawarto porozumienie, które zapewni budowę 1 100 km nowych dróg rowerowych na terenie województwa mazowieckiego. Jest to część tzw. EuroVelo, ogólnoeuropejskiej sieci tras rowerowych przecinających różne kraje Europy. 

Pierwsza faza projektu zakłada realizację 550 km nowych tras. Finalnie, sieć ma połączyć stolicę Polski z województwami łódzkim, warmińsko-mazurskim, podlaskim oraz świętokrzyskim.

Projekt ten będzie wspierany przez sejmik województwa mazowieckiego, który przeznaczył na ten cel środki w wysokości 11 mln zł. Ścieżki rowerowe zostaną poprowadzone przez miasta regionu, tworząc połączenia z trasami w sąsiadujących województwach.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie tras możliwie wolnych od kolizji. Planowane jest wykorzystanie do tego m.in. wałów przeciwpowodziowych oraz terenów wzdłuż torów kolejowych, co umożliwi integrację z komunikacją publiczną. Trasy mają spełniać zarówno funkcje turystyczne, jak i transportowe, stanowiąc atrakcyjną alternatywę dla innych środków transportu — podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Na wstępie zostanie opracowana koncepcja programowa, która określi ostateczny przebieg tras oraz zawierać będzie propozycje umożliwiające ich szybką realizację. W poniedziałek, 12 lutego, podpisano dwie umowy. Pierwsza z nich obejmuje trasę wzdłuż Wisły (110 km) i odcinek Kozienice – Radom – województwo świętokrzyskie (95 km), a jej realizacja ma kosztować 2,3 mln zł.

Druga umowa dotyczy trasy wzdłuż linii kolejowych: z Warszawy do Żyrardowa i województwa łódzkiego (ok. 60 km), z Warszawy do Ciechanowa i woj. warmińsko-mazurskiego (ok. 100 km), z Warszawy do Siedlec i woj. podlaskiego (ok. 150 km), a także pierwszy odcinek trasy z Warszawy do Radomia wzdłuż linii kolejowej Warszawa – Radom, łączący się z trasą wzdłuż Wisły (ok. 35 km). Całkowity koszt tej umowy wynosi 3,6 mln zł.

Realizacja nowych ścieżek rowerowych wymaga czasu. Urzędnicy przewidują, że koncepcja programowa zostanie opracowana w ciągu roku od daty podpisania umów. Po jej zatwierdzeniu rozpoczną się prace nad projektami budowlanymi, a następnie ich wykonanie.

Te nowo powstające trasy będą włączone do sieci EuroVelo, stanowiącej międzynarodową sieć dróg rowerowych o charakterze turystycznym.

Źródło: mazovia.pl

Dodaj komentarz