fbpx

Empatia jest zaraźliwa – potwierdzają to wyniki eksperymentów

Przebywanie z ludźmi wykazującymi wysoki poziom empatii wpływa na nas, sprawiając, że również stajemy się bardziej wrażliwi na emocje innych.

Naukowcy z różnych krajów przeprowadzili serię eksperymentów (łącznie cztery), podczas których analizowali, jak zmienia się zdolność do odczuwania empatii u 50 osób poddanych badaniu. Rezultaty wykazały, że obserwowanie postaw empatycznych u innych wpływa na wzrost poziomu empatii – zarówno tej zadeklarowanej przez uczestników, jak i tej mierzonej za pomocą obrazowania mózgu. To sugeruje, że empatia może być przenoszona między osobami. Jednak brak empatii może mieć podobny, lecz odwrotny efekt. Zależnie od obserwowanych zachowań, poziom empatii u uczestników badań mógł wzrastać lub maleć — podkreśla neurobiolog Grit Hein z Niemiec, z Uniwersytetu w Würzburgu.

Czynniki zewnętrzne, w tym otaczający nas ludzie i nasze środowisko, mają zatem znaczący wpływ na naszą empatię.

Podczas każdego z czterech eksperymentów uczestnicy najpierw oglądali film przedstawiający osobę doświadczającą bólu, a następnie filmy ukazujące reakcje innych na ten sam bodziec.

Zauważono, że empatyczne reakcje innych zwiększały poziom empatii wśród badanych, podczas gdy reakcje obojętne lub mieszane prowadziły do jej obniżenia.

Dzięki zastosowaniu funkcjonalnego obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (fMRI) udało się naukowcom śledzić aktywność mózgu w obszarach związanych z empatią, co wykazało zmiany w przedniej części wyspy, odpowiadającej za empatię. Badania sugerują, że obserwowane zmiany są wynikiem autentycznego procesu uczenia się, a nie tylko imitacji czy prób zadowolenia innych. Jak twierdzi Hein, dla długoterminowego rozwoju empatii kluczowe jest utrzymanie atmosfery wzajemnego szacunku. Szacunek dla innych jest możliwy bez wykazywania empatii, ale rozwój empatii staje się trudniejszy, jeśli druga osoba nie jest traktowana z szacunkiem lub jeśli społeczeństwo akceptuje brak szacunku.

Źródło: pnas.org

Dodaj komentarz