fbpx

Brazylia walczy o Amazonię

Z końcem sierpnia brazylijski rząd zapowiedział zaprzestanie działań mających na celu przeciwdziałanie niszczeniu lasów deszczowych, powodem miał być brak środków. Wiceprezydent Brazylii Antonio Mourao postanowił jednak przeznaczyć fundusze budżetowe na ten cel, sięgając po środki finansowe z kilku innych resortów. Decyzja ta spotkała się ze sprzeciwem federalnego Ministerstwa Budżetu, Mourao jednak to nie powstrzymało.

Wiceprezydent odwołał również decyzję o wycofaniu wojsk oraz innych służb powołanych do ochrony lasów amazońskich przed nielegalnym wypalaniem.

Wpływ pożarów w Amazonii na pogodę jest widoczny na co dzień w wielu regionach tego kraju, ‪m.in‬. w stolicy – Brasilii. Aktualnie panuje tam największa od 1966 roku klęska suszy. Ostatni deszcz spadł tu ‪17 maja‬, a meteorolodzy spodziewają się opadów dopiero w końcu pory suchej, czyli na przełomie października i listopada.

Liczy się każda inicjatywa, każde przedsięwzięcie, które zatrzyma wymieranie tak ważnej dla ekosystemu Amazon.

Na ratunek Amazonii ruszyły organizacje ekologiczne z całego świata. Wśród nich międzynarodowa Fundacja WWF, która rozpoczęła w Puszczy Amazońskiej projekt „Living Amazon”. Przyrodnicy chcą ratować puszczę razem z władzami, lokalnymi organizacjami pozarządowymi i firmami. Celem tych działań jest stworzenie wspólnej wizji ochrony przyrody i zrównoważonego pod względem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym rozwoju, w którym:

– ekosystemy są odpowiednio chronione, ze względu na dobra, których dostarczają;

– dzierżawa i prawo do ziemi i zasobów jest planowana;

– w rolnictwie i hodowli wprowadzane są najlepsze istniejące metody zarządzania;

– transport i infrastruktura energetyczna są planowane tak, aby zminimalizować ich negatywny wpływ na środowisko i różnorodność kulturową.

Przyrodnicy z WWF walczą z wycinką Puszczy Amazońskiej, pracując z lokalnymi organizacjami, władzami i ludźmi, którzy odpowiadają za wycinkę. Wypracowują z hodowcami bydła w Brazylii bardziej przyjazny przyrodzie sposób gospodarowania ziemią. Edukują, zachęcają hodowców do ponownego wykorzystywania dotychczasowych pastwisk, zamiast zakładania nowych i wycinania lasów.

Innym sposobem na walkę z nadmierną lub nielegalną wycinką Puszczy Amazońskiej jest inicjatywa WWF Rainforest Rescue. Przyrodnicy szkolą rolników i ich rodziny, pokazując jak można żyć w puszczy i z puszczą tak, by jej nie szkodzić, lecz w zrównoważony sposób korzystać z jej zasobów. Niektóre społeczności amazońskie, wskutek tak zwanego postępu cywilizacyjnego, zatraciły kontakt z przyrodą puszczy, zanikły tradycyjne sposoby polowania czy zdobywania pożywienia. Taką wiedzę trudno odzyskać, ale jest to możliwe.

Przyrodnicy starają się także o przyjaźniejsze przyrodzie wytyczanie dróg rozcinających Amazonię i lepsze planowanie lokalizacji tam na najważniejszych dopływach Amazonki – rzekach Tapajos, Maranon i Madeira.

Według raportów organizacji ekologicznej WWF, w latach 2010-2013 w Puszczy Amazońskiej odkryto aż 441 nowych gatunków roślin i kręgowców. To oznacza, że na każde trzy dni w ciągu tych lat przypada odkrycie jednego nowego gatunku. Amazonia jest jednym z najbogatszych przyrodniczo obszarów na świecie i wymaga wyjątkowej ochrony.

Jeśli chcesz wesprzeć działania WWF na rzecz ratowania Puszczy Amazońskiej? Odwiedź stronę brytyjskiego oddziału organizacji.

Dodaj komentarz