fbpx

Skuteczna opieka nad chorymi z COVID-19. Protokół amerykańskiego profesora medycyny

Paul E. Marik jest profesorem medycyny pełniącym funkcję dyrektora Oddziału Pulmonologii i Intensywnej Terapii w Eastern Virginia Medical School w USA. Znany jest z opracowania „koktajlu” z witaminą C na sepsę, nad którym trwają właśnie badania kliniczne w kilku różnych ośrodkach akademickich.

Niedawno opublikował zalecenia profilaktyczne oraz strategię leczenia w przypadku COVID-19, zbierając najlepsze dostępne informacje i przedstawiając zalecenia w oparciu o najnowsze badania naukowe.

Protokół intensywnej opieki nad pacjentami z COVID-19
(Aktualizacja z 29.10.2020)

Profilaktyka

 • Witamina C, 500 mg 2x dziennie i kwercetyna, 250 mg dziennie
 • Kompleks witamin z grupy B
 • Cynk, 30-50 mg dziennie
 • Melatonina (o spowolnionym uwalnianiu): Zaczynać od 0,3 mg i zwiększać zależnie od tolerancji do 2 mg, na noc
 • Witamina D3, 1000-3000 j. m. dziennie
 • Iwermektyna w ramach profilaktyki poekspozycyjnej i co tydzień w ramach profilaktyki u grup wysokiego ryzyka (150-200 µg/kg)


Pacjenci o łagodnych objawach (przebywający w domu):

 • Iwermektyna, 150-200 µg/kg dziennie (podzielić na dwie dawki)
 • Witamina C, 500 mg 2x dziennie i kwercetyna, 250-500 mg 2x dziennie
 • Witamina D3, 2000-4000 j. m. dziennie
 • Kompleks witamin z grupy B
 • Cynk, 75-100 mg dziennie
 • Melatonina 6-10 mg na noc (optymalna dawka nieznana)
 • Kwas acetylosalicylowy, 81-325 mg dziennie (o ile nie ma przeciwwskazań)

U pacjentów, u których wystąpiły objawy, zaleca się obserwację z pomocą domowego pulsoksymetru. W przypadku desaturacji niższej od 94%, powinniśmy udać się do szpitala.

Pacjenci o łagodnych objawach (przebywający w szpitalu)

 • Iwermektyna, 150-200 µg/kg dziennie (podzielić na dwie dawki)
 • Witamina C, 500 mg, doustnie co 6 godzin oraz kwercetyna, 250-500 mg 2x dziennie (o ile jest dostępna)
 • Witamina D3, 20 000-60 000 iu, pojedyncza dawka doustna. Alternatywnie kalcyfediol, 200-500 μg. Potem 20 000 iu D3 (lub 200 μg kalcyfediolu) raz w tygodniu, aż do wypisania ze szpitala.
 • Kompleks witamin z grupy B
 • Cynk, 75-100 mg dziennie
 • Melatonina, 10 mg na noc (optymalna dawka nie jest znana)
 • Enoksaparyna, 60 mg dziennie

Objawy ze strony układu oddechowego (duszności; hipoksja – wymagająca kaniuli tlenowej donosowej ≥ 4 l/min: należy przenieść pacjenta na oddział intensywnej terapii):

Podstawowe leczenie (tłumienie nagłego nasilenia objawów)

 1. Metyloprednizolon, 80 mg (dawka uderzeniowa), potem 40 mg co 12 godzin przynajmniej przez 7 dni, dopóki pacjent nie zostanie zwolniony z oddziału intensywnej terapii. U pacjentów z gorszą odpowiedzią na leczenie zwiększyć dawkę do 80-125 mg co 12 godzin.
 2. Kwas askorbinowy (Witamina C), 3 g dożylnie co 6 godzin przynajmniej przez 7 dni i/lub dopóki pacjent nie zostanie zwolniony z oddziału intensywnej terapii. Zachować ostrożność i obserwować reakcję za pomocą przyłóżkowych badań glukozy.
 3. Pełne leczenie przeciwzakrzepowe: O ile nie ma przeciwwskazań, sugerujemy PEŁNE leczenie przeciwzakrzepowe (w momencie przyjęcia na oddział intensywnej terapii) za pomocą Enoksaparyny, tj. 1 mg/kg podskórnie co 12 godzin (dostosowanie dawki przy klirensie kreatyniny < 30 ml/min). Proponuje się heparynę przy klirensie kreatyniny < 15 ml/min.
  Uwaga: Wcześniejsze zakończenie podawania kwasu askorbinowego i kortykosteroidów będzie prawdopodobnie skutkować nawrotem objawów.Dodatkowe elementy leczenia (całość)
 4. Iwermektyna, 150-200 µg/kg dziennie (podzielić na dwie dawki)
 5. Witamina D3, 20 000-60 000 iu, pojedyncza dawka doustna. Alternatywnie kalcyfediol, 200-500 μg. Potem 20 000 iu D3 (lub 200 μg kalcyfediolu) raz w tygodniu, aż do wypisania ze szpitala.
 6. Tiamina, 200 mg dożylnie co 12 godzin
 7. Kompleks witamin z grupy B
 8. Cynk, 75-100 mg dziennie
 9. Melatonina, 10 mg na noc (optymalna dawka nie jest znana
 10. Atorwastatyna, 80 mg dziennie
 11. Eskalacja wspomagania oddechowego Patrz: General Schema for Respiratory Support in Patients with COVID-19 (z ang. Schemat ogólny wspomagania układu oddechowego u pacjentów z COVID-19).

Leczenie ratunkowe

 • Wymiana osocza. Należy rozważyć u pacjentów z postępującą niewydolnością oddechową pomimo leczenia kortykosteroidami. Pacjenci mogą wymagać do 5 wymian.
 • Wysoka dawka kortykosteroidów; Metyloprednizolon w bolusiepojęcie określające podanie leku w dużej dawce, mające na celu uzyskanie efektywnego stężenia w tkankach w jak najkrótszym czasie )250-500 mg dziennie
 • Połowa dawki rt-PA
 • ECMO

 

Obserwacja /Monitorowanie:

 • W dniu przyjęcia: prokalcytonina, białko C-reaktywne, mózgowy peptyd natriuretyczny, troponiny, ferrytyny, stosunek neutrofile-limfocyty, D-dimery i magnez
 • Codziennie: białko C-reaktywne, ferrytyny, D-dimery i prokalcytonina. Białko C-reaktywne i ferrytyna pozwalają blisko zmierzyć nasilenie choroby (choć ferrytyna wypada gorzej na tle białka C-reaktywnego).
 • U pacjentów otrzymujących witaminę C dożylnie, Glukometr Accu-Chek wskaże nadzwyczaj wysoki wynik stężenia glukozy we krwi, dlatego zaleca się wykonanie badań laboratoryjnych w celu potwierdzenia stężenia glukozy

Opieka po wypisaniu z oddziału intensywnej terapii

 • Enoksaparyna podskórnie, 40-60 mg dziennie
 • Metyloprednizolon, 40 mg dziennie, następnie stopniowo odstawiać
 • Witamina C, doustnie 500 mg 2x dziennie
 • Melatonina, 3-6 mg na noc

 

Po wypisaniu ze szpitala

 • Rozważyć rozszerzoną profilaktykę zakrzepicy żył głębokich u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka.
 • Rozważyć serię kortykosteroidów (przy stopniowym zmniejszaniu dawki), kierować się stężeniem białka C-reaktywnego
 • Kwasy tłuszczowe omega-3
 • Atorwastatyna, 40 mg dziennie
 • Melatonina
 • Multiwitamina, w tym kompleks witamin z grupy B i witamina D

 

 

Źródło: evms.edu

 

 

 

One thought on “Skuteczna opieka nad chorymi z COVID-19. Protokół amerykańskiego profesora medycyny

Dodaj komentarz