fbpx

Polka zdobyła międzynarodową nagrodę dla kobiet nauki L’Oréal i UNESCO

Polka zdobyła międzynarodową nagrodę przyznawaną przez Fundację L’Oréal oraz UNESCO, dedykowaną wybitnym kobietom w dziedzinie nauki. Prof. Lidia Morawska prowadzi badania na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie człowieka oraz ekosystem. Jest także aktywną promotorką tematyki jakości powietrza w środowisku zamkniętym.

Czołowe badaczki z pięciu regionów świata zostały wyróżnione za ich wyjątkowy wkład w rozwijanie badań naukowych w dziedzinach nauk przyrodniczych, matematyki oraz informatyki. Profesor Lidia Morawska, związana z Uniwersytetem Technologicznym w Queensland w Australii i kierująca Międzynarodowym Laboratorium Jakości Powietrza i Zdrowia, zdobyła prestiżową międzynarodową nagrodę L’Oréal-UNESCO For Women in Science za osiągnięcia w naukach o ziemi i środowisku, reprezentując region Azji i Pacyfiku. W roku 2021 magazyn TIME umieścił ją na liście 100 najbardziej wpływowych osób na świecie.

“Wartość powietrza, którym oddychamy jest nieoceniona. Dzisiaj, najczęściej przebywamy wewnątrz budynków, jednak warunki atmosferyczne w tych miejscach są skomplikowane i zmienne. Przy pomocy moich badań, staram się na nowo określić naukę o zanieczyszczeniu powietrza oraz przekształcić sposób, w jaki radzimy sobie z zagrożeniami związanymi z jego zanieczyszczeniem. Moim marzeniem jest, aby nauka była kluczową podstawą podejmowania decyzji, które mają na celu ochronę Ziemi oraz pozytywny wpływ na społeczeństwo i zdrowie publiczne.” – powiedziała Prof. Lidia Morawska, cytowana w informacji prasowej L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie.

Komunikat prasowy zwraca uwagę na to, że wnioski płynące z badań prowadzonych przez Prof. Morawską są wprowadzane w życie, aby zapewnić czyste powietrze dla wszystkich. “Dzięki swojej pracy, Prof. Morawska dostarcza nam szczegółowe informacje na temat źródeł zanieczyszczenia powietrza, procesów fizykochemicznych oraz zmian cząstek unoszących się w powietrzu, a także o losie zanieczyszczeń. Dzięki jej przywództwu, decydenci zajmujący się ochroną zdrowia publicznego mogą tworzyć bardziej zrównoważone plany poprawy jakości powietrza.

Dodaj komentarz