fbpx

Polska rodzina z nagrodą ONZ

Lena i Władysław Grochowscy z Siedlec w województwie mazowieckim, zostali uhonorowani Nagrodą Nansena w kategorii „Europa”, w uznaniu ich nieocenionego wkładu w pomoc humanitarną. Ta prestiżowa nagroda, przyznawana przez Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców, stanowi podziękowanie za ich wyjątkowe zaangażowanie w udzielanie schronienia i wspieranie uchodźców w Polsce, a także za zapewnienie możliwości zatrudnienia i bezpiecznego schronienia osobom w potrzebie.

Lena i Władysław Grochowscy założyli w 2014 roku Fundację Leny Grochowskiej, prywatną organizację filantropijną, która odgrywa kluczową rolę w ich działaniach charytatywnych. Fundacja ta skupia się na wsparciu i pomocy osobom polskiego pochodzenia powracającym do Polski z terenów byłego Związku Radzieckiego, a także osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym lub cierpiącym na niepełnosprawności intelektualne i fizyczne.

Władysław Grochowski, będący prezesem Grupy Arche – renomowanej sieci hotelowej w Polsce, zareagował natychmiastowo na wybuch wojny na Ukrainie. Jego decyzja o zapewnieniu zakwaterowania w 16 hotelach sieci dla uchodźców przybywających do Polski była krokiem niezwykle ważnym dla wielu potrzebujących schronienia. Jak informuje tvn24.pl, ta szybka odpowiedź na kryzys humanitarny ukazuje głęboką empatię i gotowość do działania w obliczu tragedii.

Rozszerzenie działalności

Fundacja Leny Grochowskiej, w reakcji na konflikt na Ukrainie, rozszerzyła swoją działalność. Udostępniła kilkanaście punktów noclegowych dla najbardziej potrzebujących uchodźców, koncentrując się szczególnie na osobach z niepełnosprawnościami. Te działania podkreślają nie tylko elastyczność organizacji w obliczu zmieniających się okoliczności, ale także ich nieustające zaangażowanie w pomoc potrzebującym.

„Cieszę się, że mogę dzielić się z innymi tym, co mam” – powiedział Grochowski w wywiadzie dla UNHCR, podkreślając filozofię, która kieruje działaniami jego i jego żony. Ta para, poprzez swoje nieustające zaangażowanie i humanitarne wysiłki, stała się wzorem do naśladowania w zakresie pomocy humanitarnej, zdobywając uznanie na arenie międzynarodowej i inspirując innych do podobnych działań.

Dzięki swojej pracy Lena i Władysław Grochowscy nie tylko przyczyniają się do poprawy życia wielu ludzi, ale także podnoszą świadomość społeczną na temat potrzeb uchodźców i marginalizowanych grup w Polsce i na całym świecie.

Dodaj komentarz