fbpx

Polskie perowskity gotowe do seryjnej produkcji

Saule Technologies, firma specjalizująca się w rozwijaniu technologii perowskitowej do zastosowań fotowoltaicznych, po latach badań i eksperymentów laboratoryjnych ogłasza przejście do etapu masowej produkcji. Założycielka firmy, Olga Malinkiewicz, podkreśla gotowość technologii do pełnego wdrożenia na rynek.

Działania Saule Technologies nad ogniwami perowskitowymi trwają już od dekady, przy czym prace te od początku wymagały znacznych inwestycji. W tym czasie firma pozyskała środki z programów europejskich, krajowych oraz od inwestorów prywatnych, w tym od japońskiego inwestora Hideo Sawady, który zainwestował w projekt około 20 milionów złotych.

W ostatnim czasie rozwój firmy wsparły również inne przedsiębiorstwa, takie jak DC24 ASI sp. z o.o. z inwestycją 40 milionów złotych i Columbus Energy, które również zainwestowało podobną kwotę, stając się tym samym kluczowymi inwestorami w Saule.

Obecnie Saule Technologies, kierowane przez Olgę Malinkiewicz, rozpoczyna poszukiwania nowego inwestora, który wspomoże firmę w uruchomieniu produkcji ogniw perowskitowych na dużą skalę. Firma już wcześniej uruchomiła pilotażową linię produkcyjną we Wrocławiu w 2021 roku, osiągając efektywność ogniw na poziomie 20% przy oświetleniu indoor. Planowana jest rozbudowa linii produkcyjnej, aby zwiększyć jej wydajność oraz prace nad budową kolejnych linii produkcyjnych, które mogłyby być replikowane w różnych lokalizacjach na świecie.

Saule Technologies zamierza znaleźć inwestora z branży technologicznej, który wniesie nie tylko finansowanie, ale także niezbędne know-how, co umożliwi szybką komercjalizację tej innowacyjnej technologii. Transakcja ta może obejmować licencjonowanie technologii, wejście nowego inwestora do spółki lub sprzedaż udziałów.

Ogniwa perowskitowe produkowane przez Saule to elastyczne, ultracienkie, półprzezroczyste moduły, które są wydajne nawet w sztucznym oświetleniu, co otwiera szerokie możliwości ich zastosowania, przewyższając tradycyjne ogniwa krzemowe. Firma podkreśla niskie koszty produkcji i wykorzystanie tanich komponentów jako główne zalety swojej technologii.

Co więcej, Saule Technologies jako pierwsza na świecie uzyskała certyfikat TÜV Rheinland dla swoich elastycznych ogniw perowskitowych, potwierdzając ich wysoką jakość i zgodność z międzynarodowymi normami.

Zaplanowane na najbliższy czas nadzwyczajne walne zgromadzenie Saule ma na celu podjęcie kroków umożliwiających realizację tych planów. DC24 ASI wyraził zamiar zapewnienia finansowania Saule Technologies w czasie trwania procesu transakcyjnego, podkreślając strategiczne znaczenie tej technologii dla rynku odnawialnych źródeł energii.

Źródło: gramwzielone.pl

Dodaj komentarz