fbpx

Prof. Zaucha: Nowoczesne terapie pozwolą na wyleczenie niemal każdego chorego z chłoniakiem

W rozmowie z Polską Agencją Prasową (PAP), prof. Jan Maciej Zaucha, prezes Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków i kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dzieli się perspektywami nowoczesnego leczenia tych schorzeń. Chłoniaki, nowotwory złośliwe układu chłonnego, mogą wkrótce stać się chorobami, których wyleczenie będzie możliwe dla znacznie szerszej grupy pacjentów dzięki postępowi w medycynie i zastosowaniu tak zwanych „terapii dwuspecyficznych”.

Marzenie o wyleczeniu

Choć pełne wyleczenie chłoniaka na obecnym etapie nie jest możliwe dla wszystkich, prof. Zaucha wyraża nadzieję na poprawę wyników terapii. Kluczowe znaczenie ma tutaj zastosowanie najnowocześniejszych metod leczenia w odpowiedniej sekwencji oraz ciągła poprawa umiejętności zespołów medycznych. Polska Grupa Badawcza Chłoniaków aktywnie działa na rzecz szkolenia specjalistów i inicjowania badań klinicznych, które mogą przyczynić się do poprawy skuteczności leczenia.

Terapia dwuspecyficzna

Terapia dwuspecyficzna, nazywana również przeciwciałami bispecyficznymi, angażuje własne limfocyty pacjenta do niszczenia komórek nowotworowych. Jest porównywalna do metody CAR-T, jednak nie wymaga modyfikacji własnych limfocytów pacjenta. Przeciwciała dwuspecyficzne są dostępne „od ręki” i mogą być stosowane niemal u każdego pacjenta, co stanowi ogromną zaletę w porównaniu do bardziej skomplikowanej i czasochłonnej terapii CAR-T.

Optymalizacja leczenia

Zastosowanie przeciwciał dwuspecyficznych jest szczególnie obiecujące w sytuacjach, gdzie inne metody, w tym CAR-T, okazują się nieskuteczne. Prof. Zaucha podkreśla, że około 30% chorych nadal odpowiada na leczenie przeciwciałami dwuspecyficznymi nawet po nieskutecznym zastosowaniu terapii CAR-T. To podejście otwiera nowe możliwości dla pacjentów z opornością na standardowe leczenie, szybkim nawrotem choroby, czy dla tych, którzy nie kwalifikują się do innych metod terapeutycznych.

Przyszłość leczenia chłoniaków

Nowe terapie, takie jak przeciwciała dwuspecyficzne, mogą zmienić oblicze leczenia chłoniaków, oferując pacjentom większe szanse na wyleczenie. Prof. Zaucha wizjonersko wskazuje na możliwość łączenia różnych metod terapeutycznych, w tym przeciwciał dwuspecyficznych i CAR-T, dla osiągnięcia optymalnych wyników. Takie połączenie metod może jeszcze bardziej zwiększyć skuteczność leczenia, przynosząc nadzieję wielu chorym.

W kontekście wyzwań, takich jak dostęp do nowoczesnych terapii, prof. Zaucha i jego zespół w Polskiej Grupie Badawczej Chłoniaków nie ustają w wysiłkach na rzecz poprawy sytuacji. Poprzez badania, szkolenia i współpracę na arenie międzynarodowej, dążą do realizacji marzenia o skutecznym wyleczeniu chłoniaków. Rozwój terapii dwuspecyficznych może być kluczowy w osiągnięciu tego celu, przynosząc nową erę w leczeniu chłoniaków.

Źródło: naukawpolsce.pl

Dodaj komentarz