fbpx

W Warszawie powstaną punkty ponownego użycia dla odpadów wielkogabarytowych

Odpady wielkogabarytowe, takie jak meble czy materace, stanowią problem jeśli chodzi o ich utylizację. Niektóre z nich można by wykorzystać ponownie. Właśnie nad takim podejściem i wprowadzeniem zmian z korzyścią dla środowiska pracują partnerzy europejskiego projektu „URBANREC”.

Celem projektu „URBANREC” jest wdrożenie innowacyjnego, zintegrowanego systemu zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych w różnych regionach Europy reprezentowanych przez trzy kraje Unii Europejskiej (Hiszpanię, Belgię, Polskę) oraz Turcję. Partnerzy projektu z 21 organizacji, w tym m.st. Warszawa, od czerwca 2016 r. opracowywali technologie i systemy ponownego użycia gabarytów, m.in. starych mebli i materaców. Specjaliści sprawdzali też możliwości wykorzystania materiałów pozyskanych z odpadów wielkogabarytowych, by dać im drugie życie w skali przemysłowej.

19 milionów ton gabarytów rocznie

Gospodarka odpadami wielkogabarytowymi, takimi jak meble, materace, wyroby tapicerskie czy meble ogrodowe, stanowi ogromne wyzwanie środowiskowe, z którym muszą mierzyć się wszystkie miasta i gminy. Przedmioty są duże, ciężkie i nie wszyscy mieszkańcy, wiedzą, jak ich się pozbyć, by nie szkodzić środowisku. W Europie wytwarzanych jest ponad 19 milionów ton odpadów wielkogabarytowych rocznie, z czego ponad 60% trafia na składowiska lub jest spalana.

Celem nowego projektu jest odzysk odpadów wielkogabarytowych na poziomie 82% w całej Europie, co da zysk netto w wysokości 225,6 euro za tonę tych odpadów, czyli 2,127 mld euro rocznie.

Uczestnicy projektu opracowali nowatorskie rozwiązania promujące przede wszystkim ograniczenie wytwarzania odpadów wielkogabarytowych, ich ponowne wykorzystywanie, ale także stosowanie innowacji w zakresie logistyki. Jedną z nowości jest efektywny recykling – pianki poliuretanowe lub lateksowe, różne mieszanki tworzyw sztucznych, tkaniny, a także drewno da się przetworzyć na produkty o wysokiej wartości dodanej, takie jak kleje, rozpuszczalniki pianki, kompozyty wzmacniane włóknem i filcem czy kompozyty drewna i plastiku.

Propozycje zmian systemowych

Na podstawie uzyskanych w projekcie wyników zaproponowane zostaną rekomendacje dla nowych przepisów UE dotyczących odpadów wielkogabarytowych. Dodatkowo partnerzy projektu URBANREC pracowali nad uzyskaniem oznakowań ekologicznych dla produktów zawierających recyklaty, czyli surowce „z odzysku”. W wybranych regionach testowana jest też strategia promowania nowego podejścia do starych mebli wśród mieszkańców m.in. poprzez wprowadzenie mobilnej aplikacji ułatwiającej wymianę i sprzedaż przedmiotów
z „drugiej ręki”.

Ekologiczne działania w Warszawie

Wyzwaniem dla Warszawy jest edukacja mieszkańców w kwestii postępowania z niepotrzebnymi lub niechcianymi meblami oraz wprowadzenie punktów ponownego wykorzystania przedmiotów wielkogabarytowych, by dać im drugie życie.

W ramach projektu m.st. Warszawa podjęła działania organizacyjne, edukacyjne, społeczne oraz badawczo-rozwojowe. W ramach systemu gospodarki odpadami udało się wyodrębnić materace spośród odpadów wielkogabarytowych przekazywanych do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK). Dzięki temu łatwiej będzie odzyskać surowce do ponownego wykorzystania. Podczas regionalnych sesji szkoleniowych projektu URBANREC przedstawiciele administracji, nauki, biznesu i organizacji pozarządowych omawiali koncepcje stworzenia sieci punktów odnawiania i ponownego użycia starych mebli.

By poznać zdanie oraz preferencje mieszkańców Warszawy w temacie gospodarki odpadami wielkogabarytowymi, przeprowadzone zostały badania opinii publicznej. Wyniki ukierunkują działania miasta w edukacji i komunikacji społecznej. We współpracy z warszawską Akademią Sztuk Pięknych powstały też nowatorskie projekty dotyczące powtórnego wykorzystania odpadów wielkogabarytowych na skalę przemysłową.

 

Dodaj komentarz