fbpx

Ruszył projekt “Warszawa zbiera deszczówkę”, można dostać nawet 4 tys. złotych dotacji

Celem “Warszawskiego programu ochrony zasobów wody” jest ochrona i zwiększenie zasobów wodnych na terenie Stolicy. Rozpoczęła się właśnie kampania promująca tą inicjatywę.

Jak czytamy na stronie stołecznego urzędu, program składa się z sześciu filarów. Są to między innymi dotacje na budowę urządzeń retencyjno-rozsączających, o które starać się mogą jednostki miejskie, inwestorzy prywatni oraz mieszkańcy.

Pierwszy filar to dotacje retencyjne. W jego ramach do 31 lipca br. można składać wnioski o dotację na budowę zbiorników do zbierania deszczówki. Dotacji udziela się na budowę:

  • urządzeń retencyjno-rozsączających (urządzenia zakopywane w grunt, umożliwiające gromadzenie wód opadowych oraz rozsączanie ich do ziemi, np. skrzynki rozsączające – zbiorniki z tworzywa sztucznego w kształcie prostopadłościanu o ażurowych ściankach lub studnie chłonne – studnie wykonane z betonu lub tworzywa sztucznego bez szczelnego dna; wielkość urządzenia powinna uwzględniać wielkość powierzchni odwadnianej i warunki gruntowo-wodne),

  • zbiorników retencyjnych (szczelne zbiorniki do gromadzenia wód opadowych, poprzez które woda nie przesiąka do ziemi, ale z których można pobierać wodę do ponownego wykorzystania, np. do podlewania terenów zieleni; mogą być montowane na sieci kanalizacyjnej lub w formie oczek wodnych).

Skierowane są one do podmiotów, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych. Jak podaje urząd, wysokość dotacji może wynieść do 80 proc. rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji, ale nie więcej niż:

  • 4 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

  • 10 000 zł dla pozostałych podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych;

Ponadto, zwrot do 80 proc. rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji mogą też otrzymać np. gminne lub powiatowe osoby prawne.

Pozostałe pięć filarów programu to:

  • II filar – obszary naturalnej retencji (np. ochrona bagien, torfowisk czy rzeki),
  • III filar – powierzchnie przepuszczalne (chodzi tutaj np. o rozpłytowywanie powierzchni asfaltowych czy betonowych),
  • IV filar – kanały miejskie (m.in. ich ochrona), V filar – ujęcia wody podziemnej,
  • VI filar – procedury planistyczne (m.in. działania zapobiegające odwodnieniu miasta i zwiększeniu retencji).

Źródło: um.warszawa.pl

Dodaj komentarz