fbpx

Coraz więcej Polaków odczuwa dumę z własnej narodowości

CBOS przeprowadził badanie opinii publicznej, z którego wynika, że zdecydowana większość Polaków uważa się za patriotów. Przywiązanie do ojczyzny zadeklarowało 88 proc. respondentów w tym połowa z nich (43 proc.) deklaruje to zdecydowanie; tylko co jedenasty respondent (9 proc.) nie określa się mianem patrioty,

Centrum Badania Opinii Społecznej sprawdziło, czy i jak często Polacy odczuwają dumę i wstyd ze swojej przynależności narodowej. Badanie zatytułowane „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w październiku 2016 roku. Jego rezultaty wskazują na to, że w 2010 roku odsetek osób deklarujących dumę z bycia Polakiem wynosił 60 proc. Badanie z 2016 roku wykazało, że w ciągu 6 lat wzrósł on o 14 procent i wynosi obecnie 74 procent. Jednocześnie odsetek respondentów wstydzących się swojej narodowości pozostaje w miarę stabilny (od roku 2010 minimalnie zwiększyła się grupa badanych, którym często towarzyszą takie uczucia, ale również grupa miewających je rzadko lub wcale).

 

Czytaj więcej na wprost.pl

Foto: pixabay.com

Dodaj komentarz