fbpx

Wielki sukces. Wrocław Miastem Literatury UNESCO!

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, wiosną tego roku aplikował miasto do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. Dokumentację dzięki której Wrocław zdobył tytuł Miasta Literatury UNESCO, przygotował zespół Wrocławskiego Domu Literatury. Instytucja ta, pod dyrekcją Irka Grina, została również operatorem programu.

Program Sieci Miast Kreatywnych UNESCO powstał w 2004 roku. Jego celem jest wspieranie rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturalnego miast, w oparciu o zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju. Program ma służyć podkreślaniu osiągnięć i aspiracji ośrodków miejskich, które chcą dzielić się swoimi pomysłami, doświadczeniami i najlepszymi praktykami. Miasta mogą realizować te idee na licznych polach działalności kreatywnej: literaturę, film, muzykę, rzemiosło i sztukę ludową,wykorzystanie w rozwoju technologii cyfrowej i mediów, czy nawet gastronomię.

Pierwszym polskim Miastem Literatury UNESCO został w 2013 roku Kraków, który jednocześnie stał się pierwszym polskim przedstawicielem w Sieci.

Teraz do tego prestiżowego grona w dziedzinie literatury dołącza Wrocław, jako drugie polskie miasto. Równocześnie do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO dołączyło 65 aglomeracji z całego świata. Aktualnie należy do niej 246 ośrodków. W tym roku do grona Miast Literatury dołączyły także: Angoulême (Francja), Bejrut (Liban), Exeter (Wielka Brytania), Kuhmo (Finlandia), Lahaur (Pakistan), Leeuwarden (Holandia), Nankin (Chiny), Odessa (Ukraina), As-Sulajmanijja (Kurdyjski Okręg Autonomiczny w Iraku) i Wonju (Korea Południowa).

„To miasta, które traktują kulturę nie jako dodatek do swojej strategii, lecz jako jej filar. Sprzyja to politycznym i społecznym innowacjom, a także jest niezwykle ważne dla rozwoju młodego pokolenia” – czytamy w uzasadnieniu decyzji UNESCO.

Projekty Wrocławia przedstawione w aplikacji do Sieci Miast Kreatywnych mają zarówno wymiar lokalny, jak i międzynarodowy, a punktem wyjścia do ich stworzenia było 17 celów zrównoważonego rozwoju, które UNESCO przyjęło w 2015 roku jako program działań podnoszących jakość życia ludzi na całym świecie. Wrocławskie projekty skupiają się na wspieraniu lokalnych przemysłów kreatywnych związanych z książką, budowaniu społeczności wokół wydarzeń literackich i angażowaniu w nie różnych grup mieszkańców. Podejmują także wyzwania stawiane przez współczesność: integracja mieszkańców Wrocławia pochodzących z różnych krajów i kultur, przeciwdziałanie ksenofobii i wykluczeniu, wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i kultury. Wszystkie zaplanowane działania realizowane będą w formie współpracy z lokalnymi organizacjami, a także innymi Miastami Literatury UNESCO, zwłaszcza tymi najbliższymi Wrocławiowi geograficznie i programowo: Lwowem, Krakowem, Pragą i Heidelbergiem.

Źródło: wroclaw.naszemiasto.pl

Dodaj komentarz