fbpx

Rząd Indii planuje zakup subskrypcji wszystkich publikacji naukowych, aby dać obywatelom bezpłatny dostęp

Inicjatywa „Jeden naród, jedna subskrypcja” dla publikacji naukowych może okazać się przełomem dla społeczności naukowej i indywidualnych badaczy.

W ambitnym posunięciu, aby udostępnić wiedzę naukową i dane wszystkim, rząd zaproponował politykę otwartych danych, dzięki której informacje generowane przez wszystkie badania finansowane ze środków publicznych, w tym ich wyniki, będą ogólnodostępne.

Co ważniejsze, rząd zaproponował również zakup hurtowych subskrypcji wszystkich ważnych czasopism naukowych na całym świecie i zapewnienie każdemu w Indiach bezpłatnego dostępu do nich. Propozycje zostały zawarte w projekcie ustawy dotyczącej nauki, technologii i innowacji, który został udostępniony opinii publicznej w Nowy Rok w celu uzyskania komentarzy i sugestii.

Polityka „Jeden naród, jedna subskrypcja” dla czasopism naukowych jest innowacyjnym posunięciem, które może okazać się przełomem dla społeczności naukowej i indywidualnych badaczy. Istnieje ponad 3000 do 4000 prestiżowych czasopism naukowych, za które rząd miałby płacić rocznie kilkaset miliardów rupii. Na chwilę obecną, z uwagi na koszty dostępu do tych publikacji, nawet duże instytucje wybiórczo kupują abonamenty.

Ministerstwo Nauki i Technologii, które przygotowało nową ustawę, proponuje utworzenie nowego Obserwatorium Nauki, Technologii i Innowacji, które będzie służyć jako centralne repozytorium wszelkiego rodzaju danych generowanych w wyniku badań w Indiach. Proponuje się, aby wszystkie dane pochodzące z badań finansowanych ze środków publicznych były bezpłatnie udostępniane każdemu. W przypadkach, w których ze względu na prywatność, bezpieczeństwo narodowe lub prawa własności intelektualnej dostępność danych musi zostać ograniczona, nadal będą dostarczane „odpowiednio zanonimizowane i / lub zredagowane dane”. Oznacza to, że nawet w przypadkach, gdy danych nie można udostępnić dla ogółu społeczeństwa, będą one dostępne dla badaczy.

Ponadto biblioteki wszystkich instytucji finansowanych ze środków publicznych mają zostać udostępnione ogółowi społeczeństwa „z zastrzeżeniem odpowiednich protokołów bezpieczeństwa”.

Źródło: indianexpress.com

Dodaj komentarz