fbpx

Jakie czynniki społeczne wpływają na poczucie szczęścia?

Nowe, szeroko zakrojone badanie opublikowane w czasopiśmie Social Psychological and Personality Science zwraca uwagę na to, jak czynniki społeczne wpływają na indywidualne poczucie szczęścia ludzi. Biorąc pod uwagę dane ze 152 krajów przez okres 15 lat, badacze analizowali zależności między takimi wskaźnikami jak PKB na mieszkańca, wsparcie społeczne, średnia oczekiwana długość życia, wolność wyboru, hojność i postrzeganie korupcji.

Za kluczowe czynniki społeczne wpływające na poziom szczęścia badanie wskazało hojność, zwłaszcza w krajach z rozwiniętą gospodarką, stałe wsparcie społeczne dla wszystkich grup dochodowych oraz wolność osobistą. W krajach bogatych hojność wykazywała silną korelację z większym zadowoleniem z życia, co sugeruje, że spełnienie podstawowych potrzeb ekonomicznych umożliwia ludziom bardziej cenić hojność.

Badanie podkreśla również znaczenie wolności wyboru. W społeczeństwach o większej wolności osobistej ludzie częściej zgłaszali większą satysfakcję z życia, mniej cierpieli i częściej doświadczali pozytywnych emocji. Jednakże interesującym odkryciem jest to, że po pewnym punkcie zamożności krajów, wzrost gospodarczy nie przekłada się na znaczący wzrost zadowolenia z życia.

W kontekście długości życia badanie przyniosło zaskakujące wnioski. Mimo że większa oczekiwana długość życia jest postrzegana pozytywnie, badanie wykazało, że może ona być powiązana z częstszym przeżywaniem negatywnych emocji, takich jak zmartwienie czy złość. To wskazuje na konieczność skupienia uwagi na dobrostanie psychicznym starzejących się społeczeństw.

Naukowcy zastrzegają, że podczas gdy obecne badanie skupia się na wskaźnikach makroekonomicznych, przyszłe analizy mogą uwzględniać dane indywidualne, co pozwoliłoby lepiej zrozumieć, jak szczęście różnych jednostek jest kształtowane przez szerokie konteksty społeczne.

Źródło: journals.sagepub.compikist

 

Dodaj komentarz