fbpx

Czy powstanie skuteczna pigułka przeciwnowotworowa?

Naukowcy z Peter MacCallum Cancer Center w Australii opublikowali w czasopiśmie „Nature Medicine” obiecujące wyniki swoich badań dotyczących leczenia raka jelita grubego. Ujawnili, że zastosowanie połączenia dwóch leków przeciwnowotworowych — diwarazybu i cetuksymabu — przyniosło znaczącą poprawę w stanie zdrowia 62 procent pacjentów. W przypadkach nowotworów wywołanych przez mutację genu KRAS obserwowano całkowite ustąpienie zmian chorobowych lub ich znaczne zmniejszenie.

Skuteczność Diwarazybu

Interesującym odkryciem jest fakt, że stosowanie samego diwarazybu okazało się 20 razy skuteczniejsze w leczeniu raka jelita grubego niż inne metody, takie jak chemioterapia czy immunoterapia. Jayesh Desai, główny autor badania i onkolog z Peter MacCallum Cancer Center, podkreślił, że terapia była dobrze tolerowana przez pacjentów, a ewentualne skutki uboczne były kontrolowane.

Jednak naukowcy zaznaczają, że ich metoda leczenia jest skierowana na specyficzne nowotwory z mutacją KRAS G12C, co oznacza, że może ona być skuteczna tylko u ograniczonej grupy pacjentów z rakiem jelita grubego. Dotychczasowe metody leczenia tego typu raka, mimo swojej ogólności, nie były wystarczająco selektywne i oddziaływały na cały organizm, nie koncentrując się bezpośrednio na zmianach nowotworowych.

Nadzieja na Przyszłość

Diwarazyb, będący kluczowym elementem nowej terapii, ma za zadanie rozwiązać ten problem. W połączeniu z cetuksymabem, naukowcy mają nadzieję, że przyniesie to lepsze wyniki w leczeniu raka jelita grubego u coraz większej liczby pacjentów. Jayesh Desai podkreśla, że ta nowa metoda otwiera drogę do bardziej skutecznego i skierowanego leczenia, dając nadzieję wielu pacjentom na całym świecie.

Odkrycie australijskich naukowców daje nowe światło na możliwości leczenia, szczególnie w przypadkach, gdzie dotychczasowe metody nie przynosiły zadowalających efektów. To ważny postęp w onkologii, który może znacząco wpłynąć na przyszłość leczenia nowotworów jelita grubego.

Źródło: nature.com

Dodaj komentarz