fbpx

Polska na podium najszczęśliwszych krajów w Europie

W najświeższym zestawieniu Europejskiego Biura Statystycznego z 2023 roku Polska osiągnęła imponującą pozycję, plasując się na drugim miejscu w rankingu najszczęśliwszych krajów w Europie, równolegle z Rumunią i Finlandią. Raport, który każdego roku mierzy stopień satysfakcji mieszkańców różnych narodów, ujawnia istotne przemiany w postrzeganiu jakości życia na europejskim kontynencie.

Odkrycia te były nieoczekiwane, szczególnie biorąc pod uwagę trendy z lat 2018-2022. W państwach, które do tej pory odnotowywały niski poziom zadowolenia, zaobserwowano jego wzrost. Natomiast w tych, które wcześniej charakteryzowały się wysokim poziomem, odnotowano spadek.

Kluczowe Czynniki Wpływające na Zadowolenie
Analiza obejmowała osiem głównych czynników demograficznych powiązanych z jakością życia. Wśród nich najważniejsze to:

  • młodość populacji
  • posiadanie rodziny
  • wysoki poziom edukacji
  • dobra sytuacja finansowa

Pełny Ranking Krajów:

Austria (7,9)
Polska, Rumunia, Finlandia (7,7)
Belgia, Holandia (7,6)
Dania, Słowenia (7,5)
Czechy, Irlandia, Malta, Szwecja (7,4)
Estonia, Włochy, Cypr, Luksemburg (7,2)
Hiszpania, Litwa (7,1)
Francja, Portugalia, Słowacja (7,0)
Węgry (6,9)
Chorwacja, Łotwa (6,8)
Grecja (6,7)
Niemcy (6,5)
Bułgaria (5,6)

Wyniki te potwierdzają, że poziom satysfakcji życiowej w Europie jest efektem działania wielu zmiennych, zarówno osobistych, jak i społecznych. Polska, koncentrując się na rozwoju edukacji i poprawie standardów życia, zanotowała imponujące osiągnięcia, co znajduje odzwierciedlenie w ocenach jej obywateli. Podobne wnioski można wyciągnąć w odniesieniu do Rumunii i Finlandii, które również zajęły wysokie miejsca w rankingu.

Mimo że zdawałoby się, iż zapewnienie dobrobytu obywatelom nie było głównym priorytetem ostatnich lat rządów w Polsce, m.in. z powodu wysokiej inflacji i kontrowersyjnych decyzji politycznych, to jednak miejsce na podium budzi radość i daje nadzieję na przyszłość.

Źródło: ec.europa.eu

Dodaj komentarz