fbpx

Czy ludzie po ślubie są szczęśliwsi? Oto wyniki badania

Nowe badanie przeprowadzone przez Instytut Gallupa w Stanach Zjednoczonych wskazuje, że osoby w związkach małżeńskich zgłaszają wyższy poziom szczęścia w porównaniu z tymi, które nie są w związkach formalnych. Jednak, jak zauważa jeden z autorów, trudno jednoznacznie stwierdzić, czy to właśnie małżeństwo jest kluczem do większego szczęścia.

W badaniu przeprowadzonym przez Instytut Gallupa między 2009 a 2023 rokiem ponad 2,5 miliona dorosłych Amerykanów oceniło swoje życie na skali od 0 do 10, gdzie zero oznaczało najniższą, a dziesięć najwyższą możliwą ocenę. Respondenci wyrażali również swoje przewidywania dotyczące przyszłego poziomu szczęścia.

Raport opublikowany w ostatni piątek pokazał, że przez cały okres badawczy osoby w małżeństwach zgłaszały wyższy poziom szczęścia niż osoby bez formalnych związków, z różnicą w zakresie od 12 do 24 procent, w zależności od roku.

Czynniki wpływające na szczęście w małżeństwie

Badacze podkreślają, że na szczęście wpływają różne elementy, takie jak wiek, rasa, płeć, czy poziom wykształcenia, ale różnica w poziomie szczęścia między małżonkami a osobami samotnymi była zauważalna niezależnie od tych czynników. Na przykład, osoby w związkach małżeńskich bez wyższego wykształcenia oceniały swoje życie lepiej niż samotni absolwenci wyższych uczelni.

Czynniki jak rasa, wiek, płeć, czy edukacja są ważne, ale małżeństwo ma jeszcze większe znaczenie – stwierdza prof. Bradford Wilcox z University of Virginia, podkreślając ludzką potrzebę bycia częścią społeczności.

Ian Kerner, terapeuta par, sugeruje w rozmowie z CNN, że wzrost zadowolenia z małżeństwa może wynikać z tego, że ludzie coraz częściej wybierają partnerów, którzy są dla nich jak najlepsi przyjaciele, zamiast kochanków, szukając cech zapewniających długotrwałą stabilność i satysfakcję.

Jonathan Rothwell, współautor badania, przyznaje, że choć dane są pouczające, trudno jednoznacznie stwierdzić, czy to małżeństwo powoduje wyższy poziom szczęścia. Może się okazać, że osoby mające predyspozycje do długotrwałego szczęścia są po prostu bardziej skłonne do zawarcia związku małżeńskiego.

Szczęście w Polsce według Ipsos

W Polsce, według badania Ipsos z marca 2023 roku w 32 krajach, 58 procent Polaków deklaruje, że jest szczęśliwa. Badanie pokazało, że wyższe wykształcenie i zarobki sprzyjają większemu poczuciu szczęścia, jednak w Polsce bycie w związku małżeńskim ma znaczący wpływ na poziom szczęścia, co zgłaszało 79 procent małżonków w porównaniu do 68 procent osób w innych rodzajach relacji lub bez partnera.

Dodaj komentarz