fbpx

Opracowano nowe sposoby walki z bakteriami odpornymi na antybiotyki

1

Badacze z Uniwersytetu w Melbourne oraz UT Southwestern Medical Center opracowali dwie różne metody walki z bakteriami, które uodporniły się na działanie antybiotyków. Być może leczenie wywoływanych przez nie chorób wkrótce stanie się łatwiejsze.

Naukowcy na poważnie biorą walkę z bakteriami, które stały się odporne na działanie antybiotyków. Zespół badaczy z Uniwersytetu w Melbourne oraz UT Southwestern Medical Center opracował cząsteczki kompozytowe oferujące możliwość leczenia chorób wywoływanych przez bakterie, które latami budowały swoją odporność.

Rozwiązanie Uniwersytetu w Melbourne obejmuje wykorzystanie polimerowych peptydów w kształcie gwiazd lub krótkich łańcuchów białkowych, które niszczą bakterie, rozrywając ich ściany komórkowe. Ta metoda jest nie tylko skuteczna, ale i bezpieczna – podczas testów okazało się, że wspomniane cząstki byłyby dla człowieka toksyczne tylko wtedy, gdyby ten przyjął ich 100-krotnie większą dawkę niż potrzeba.

Na UTSW z kolei badacze stosują cząsteczki znane jako PPMO (peptide-conjugated phosphorodiamidate morpholino oligomers), czyli antysensowne cząstki peptydu skojarzone z oligomerami morfoliny, które blokują pompy aktywnie usuwające antybiotyk z komórki bakterii. Cząstki te imitują DNA bądź RNA i wiążą się z kluczowym fragmentem genomu bakterii, zatrzymując produkcję białek. Podejście PPMO sprawia, że bakterie są wrażliwe na działanie antybiotyków, na które wcześniej wrażliwe nie były.

W obydwu przypadkach badacze mają jeszcze wiele do zrobienia. Naukowcy wciąż nie przeprowadzili żadnych testów z udziałem człowieka, a poza tym muszą przetestować swoje metody na większej liczbie gatunków bakterii.

Źródło: phys.org

Dodaj komentarz