fbpx

Długoletni trening wytrzymałościowy modyfikuje nam aż 1000 genów

Naukowcy postanowili przyjrzeć się zmianom zachodzącym w ciele, na skutek długoletnich treningów.

Zbadano osoby, które od ponad dekady regularnie trenują. Wzięto pod uwagę wpływ długoletniego, regularnego ćwiczenia na aktywność genów, która może zapobiegać chorobom metabolicznym.

– Chociaż krótkie okresy treningowe również wpływają na ekspresję genów w naszych mięśniach, to właśnie oddanie aktywności fizycznej przez całe życie jest związane z długoterminowymi korzyściami zdrowotnymi. Badania przeprowadziły imponująco szczegółową analizę skumulowanej ekspresji genów w mięśniach szkieletowych 40 badanych – 18 osób długoterminowo trenujących sporty wytrzymałościowe, 7 osób dźwigających ciężary i 15 osób nietrenujących jako grupy kontrolnej – twierdzi główny autor badań, Mark Chapman.

RNA pozyskano z biopsji mięśni szkieletowych, żeby prześledzić ekspresję ponad 20 tysięcy genów. Rezultaty ujawniły, że długoterminowy trening wytrzymałościowy, jak bieganie czy jazda na rowerze, jest związany ze znaczącymi zmianami w ekspresji ok. 1000 genów. Ekspresja tych genów nie zanotowała żadnych zmian u osób od lat trenujących siłowo i w rzeczywistości tylko 26 genów zmieniło się w grupie dźwigającej ciężary. Nie oznacza to oczywiście, że trening siłowy przynosi mniej metabolicznych zalet niż trening wytrzymałościowy, raczej może to być znak tego, że dźwiganie ciężarów zmienia aktywność genów przez mechanizmy związane z białkami niż RNA.

Inna interesująca obserwacja to znaczące bazowe różnice w ekspresji genów u niewytrenowanych kobiet i mężczyzn, które mocno się zacierają w przypadku, kiedy osoby te zaczynają ćwiczyć wytrzymałościowo i mówimy tu o zaniku aż 70% z nich! Na koniec, badacze porównali dane zebrane podczas wcześniejszych badań, badających zmiany w ekspresji genów u osób z cukrzycą typu 2, które przez 6-12 miesięcy intensywnie trenowały.

Wyniki pokazały, że nawet krótkie programy treningowe u osób z istniejącą chorobą metaboliczną silnie wpływają na profile genetyczne mięśni szkieletowych, zbliżając ich charakterystykę do tych obserwowanych u osób długo trenujących wytrzymałościowo.

  • To sugeruje, że nawet krótkie programy treningowe 6-12 miesięcy są wystarczające, żeby pozytywnie wpłynąć na zdrowie osób cierpiących z powodu zaburzeń metabolicznych. Badania identyfikują geny znacząco reagujące na wysiłek fizyczny, które mogą odegrać dużą rolę w chorobach metabolicznych – dodaje autor badania.

Podsumowując, po raz kolejny dostajemy potwierdzenie, że codzienna aktywność fizyczna to nie wymysł branży fitnessowej, ale element kluczowy dla zachowania dobrego zdrowia.

 

Dodaj komentarz