fbpx

10 praktycznych umiejętności, których powinno uczyć się w szkole

Dzisiejsze nastolatki szukają własnej drogi do sukcesu i zadowolenia z kariery zawodowej. Niedawne badanie przeprowadzone wśród 2000 amerykańskich licealistów wykazało, że chociaż jedna trzecia respondentów nie ma żadnych planów po ukończeniu studiów, 82% przyznaje, że najważniejszą rzeczą dla nich jest robienie czegoś, co ich pasjonuje, niezależnie od tego, jaką karierę wybiorą. Stworzono także listę 10 umiejętności, których młodzi ludzie chcieliby się nauczyć w szkole. 

Siedmiu na dziesięciu uczniów (69%) stwierdziło, że ważne jest, aby mieć pracę zaraz po ukończeniu studiów. Ponad połowa ankietowanych studentów (55%) uważa, że studia nie są warunkiem udanej kariery, w porównaniu z 45%, którzy uważają, że są one niezbędne.

W przypadku uczniów, którzy nie rozważali żadnych alternatyw dla szkolnictwa wyższego, połowa (51%) wyjaśniła, że nie wie wystarczająco dużo o innych możliwościach, takich jak ścieżki kariery w wykwalifikowanych zawodach – co wskazuje na to, że uczniowie nie są zaznajamiani z tymi opcjami w szkole.

Sondaż wykazał, że dwie trzecie badanych dostrzegło, jak ważni byli i nadal są specjaliści i wykwalifikowani pracownicy podczas pandemii, co skłoniło 45% studentów do wykazania większego zainteresowania wykonywaniem kluczowych zawodów.

Ale osiągnięcie tego celu może nie być łatwym zadaniem dla tych uczniów. Jedna trzecia amerykańskich licealistów chce dowiedzieć się, jak realizować swoje cele (34%), jak zdobyć pieniądze na edukację (33%) i jak radzić sobie z presją ze strony rodziców (31%).

Wyniki badania wykazały również, że uczniowie czują większą presję, by po ukończeniu szkoły średniej wybrać tradycyjne studia wyższe niż alternatywne – jedna trzecia (35%) odczuwa presję, by uczęszczać do tradycyjnej czteroletniej szkoły wyższej. Jednak tylko 18% uczniów odczuwa taką samą presję w przypadku szkół zawodowych.

Trzy na pięć osób (62%) stwierdziło, że presja jest wywierana przez ich rodziców. Uczniowie twierdzą również, że czują nacisk związany ze szkołą ze strony społeczeństwa (47%) i pracowników szkoły (45%).

Tymczasem prawie trzy czwarte (72%) uważa, że ważne jest rozważenie alternatywnych opcji w stosunku do tradycyjnego czteroletniego cyklu kształcenia. Jednak 30% rozważa szkoły zawodowe, 46% rozważa dalszą naukę w szkołach typu studium i kolegium, a 41% myśli o pracy zaraz po ukończeniu szkoły.

Osoby, które decydują się na podjęcie pracy w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji, powinny być zawsze doceniane i wspierane – powiedział Tom Kennedy, prezes agencji Wolverine, która przeprowadziła sondaż.

Ponieważ zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników wciąż rośnie, ważniejsze niż kiedykolwiek jest zrozumienie postaw studentów wobec przyszłości zatrudnienia i wsparcie ich w postrzeganiu wykwalifikowanych zawodów jako cenionej i satysfakcjonującej ścieżki kariery.

Połowa (51%) twierdzi, że jest w jakimś stopniu zaznajomiona z zawodami związanymi z handlem wykwalifikowanym, a 70% twierdzi, że ktoś znajomy spoza szkoły nauczył ich praktycznych umiejętności.

Uczniowie twierdzą, że często uczyli się praktycznych umiejętności od swoich rodziców (61%), członków dalszej rodziny (47%) lub przyjaciół (43%). Umiejętności te obejmują naprawę samochodów (26%), budownictwo (23%) i elektrykę (20%).

Jednak dwóch na trzech uczniów twierdzi, że ich szkoły oferują zajęcia zawodowe, które uczą ich praktycznych umiejętności i niezbędnych zawodów. Tymczasem 65% uczniów przedkłada kursy zawodowe nad program nauczania. Ogólnie rzecz biorąc, 79% uczniów uważa, że szkoły średnie powinny uczyć umiejętności zawodowych.

Dla wielu respondentów przemawia to do ich zdolności uczenia się. Blisko połowa uczniów stwierdziła, że uczy się w sposób praktyczny (42%) lub wizualny (45%).

umiejętności

Uczniowie wyrazili, że najpopularniejsze umiejętności, których chcą się nauczyć w klasach zawodowych to mechanika samochodowa (33%), elektryka (32%) i spawanie (32%).

Bardzo ważne jest, abyśmy nadal dawali uczniom szkół średnich praktyczne możliwości – zarówno w klasie, jak i poza nią – aby pielęgnować ich zainteresowania i pomóc im dowiedzieć się więcej na temat wielu innych opcji zawodowych dostępnych w wykwalifikowanych zawodach– kontynuuje Kennedy.

10 NAJWAŻNIEJSZYCH UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRYCH ZDANIEM UCZNIÓW POWINNO SIĘ UCZYĆ W SZKOLE

Sztuka kulinarna – 49%
Kosmetologia – 40%
Pielęgniarstwo praktyczne – 35%
Mechanika samochodowa – 33%
Elektryka – 32%
Technologia spawania i obróbki skrawaniem – 32%
Blacharstwo samochodowe i naprawy powypadkowe – 26%
Projektowanie krajobrazu – 26%
Technik budownictwa – 25%
Obróbka metali – 23%

Tłumaczenie i opracowanie: Agata Pałach, blog Nigdy za późno

Źródło: Good News Network

Dodaj komentarz