fbpx

Znaczny postęp medycyny w leczeniu zaawansowanego raka jelita grubego

Osiągnęliśmy znaczący postęp w leczeniu zaawansowanego raka jelita grubego z przerzutami — informowali specjaliści podczas Europejskiego Kongresu Onkologii Klinicznej w Madrycie odbywającego się w dniach 20-24 października.

Prof. Jenny Seligmann z Leeds w Wielkiej Brytanii podkreśliła, że znaczącym krokiem do przodu jest stosowanie kombinacji dwóch starych leków. Międzynarodowe badania kliniczne wskazują, że ten sposób leczenia znacząco przedłuża życie pacjentów w krytycznym stanie.

Osoby z nawrotowym, zaawansowanym rakiem jelita grubego z przerzutami, które były wcześniej leczone, stanowią wielkie wyzwanie dla onkologów. Tylko 11% z nich ma szansę żyć dłużej niż pięć lat. Niemniej jednak, ich rokowania stopniowo się poprawiają. Dane z kongresu pokazują, że w 1991 roku ich średnia długość życia wynosiła pół roku, natomiast w 2023 roku wzrosła do trzech lat.

Prof. Julien Taieb, kierujący oddziałem gastroenterologii w szpitalu uniwersyteckim w Paryżu, podkreślił, że kluczowe jest dostosowywanie terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta. Nie zawsze chodzi o zupełnie nowe leczenie. Często można skuteczniej leczyć używając znanych leków, ale w inny sposób. Przykładem jest badanie o nazwie Sunlight, które wykazało obiecujące wyniki.

Nowa metoda leczenia raka jelita grubego polega na kombinacji dwóch leków: triflurydyny/typiracylu i przeciwciała monoklonalnego bewacyzumabu. Oba leki są popularne także w Polsce. Na bewacyzumab wygasły prawa patentowe, więc są dostępne jego zamienniki.

Ta kombinacja leków okazała się prawie dwukrotnie skuteczniejsza niż monoterapia triflurydyną/typiracylem, nawet u pacjentów leczonych wcześniej bewacyzumabem.

Potwierdzają to badania przeprowadzone globalnie w 96 placówkach, w tym w Polsce. Wykazały one, że kombinacja leków przedłużyła życie pacjentów o 10,8 miesiąca, podczas gdy monoterapia – o 7,5 miesiąca. Pacjenci żyli bez progresji choroby odpowiednio 5,6 miesiąca lub 2,4 miesiąca.

Co ważne, leczenie kombinacją leków nie tylko przedłuża życie pacjentów, ale także zapewnia lepszą kontrolę nad chorobą bez dodatkowych skutków ubocznych. Prof. Julien Tieb wskazał, że kombinacja leków pozwala na dłuższe zachowanie sprawności pacjenta.

Eksperci podkreślają, że doświadczenie onkologów z oboma lekami pozwala na lepszy dobór pacjentów i zarządzanie skutkami ubocznymi. Nowa kombinacja terapeutyczna stała się standardem w trzeciej linii leczenia raka jelita grubego i została zatwierdzona zarówno w UE, jak i w USA.

Specjaliści przewidują dalsze postępy w leczeniu raka jelita grubego, z wykorzystaniem różnych terapii, w tym chemioterapii, terapii celowanej, immunoterapii oraz ich kombinacji.

Rak jelita grubego to jeden z najczęstszych nowotworów, a liczba zachorowań rośnie. W 2020 roku zdiagnozowano go u 2 mln osób, a prognozy na 2040 rok wskazują na 3 mln. Corocznie umiera 1 mln pacjentów, a prognozowane są 1,6 mln zgonów w 2040 roku.

Dobra wiadomość to wzrost przeżywalności pacjentów z rakiem jelita grubego dzięki postępom w terapii. Dane z kongresu pokazują, że przeżywalność wzrosła czterokrotnie w ciągu 20 lat.

Eksperci podkreślali, że ważne jest dostosowywanie terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta i monitorowanie jakości życia pacjentów podczas leczenia.

Dodaj komentarz