fbpx

Powstała pierwsza płyta z pieśniami w gwarze mazurskiej

Właśnie ukazał się debiutancki album o nazwie “Dusa”, zawierający utwory w gwarze mazurskiej. Składa się on z dwunastu nowo skomponowanych piosenek, z których jedna ma elementy tradycyjnej mazurskiej pieśni. Album został stworzony i wykonany przez Monikę Wierzbicką.

Monika Wierzbicka, autorka i wokalistka albumu, podkreśla, że jest to pierwsze tego rodzaju muzyczne dzieło na świecie. Teksty w gwarze mazurskiej zostały przetłumaczone przez Piotra Szatkowskiego, doktoranta z Instytutu Slawistyki PAN. Premiera albumu planowana jest na 2 listopada.

Chociaż obecnie gwara mazurska jest rzadko używana, Wierzbicka podkreśla jej ważność: “Chciałabym, aby mieszkańcy Mazur byli świadomi jej istnienia oraz roli, jaką odgrywa w kulturze regionu i Polski. Ten album ma na celu przypomnienie o bogactwie naszego kraju”, powiedziała artystka, która aktywnie angażuje się w różne inicjatywy promujące kulturę Mazur.

Jeden z utworów na płycie zawiera cytaty z tradycyjnej pieśni mazurskiej, a inny – “Set Bóg” – jest inspirowany książką Ernsta Wiecherta o Mazurach.

Mazurzy, polskojęzyczni ewangelicy pochodzący z Mazowsza, wyemigrowali do Niemiec po 1945 roku, kiedy Mazury stały się częścią Polski. Ci, którzy pozostali, często byli dyskryminowani i wstydliwie ukrywali swoją kulturę i język. Erwin Kruk, który zmarł w 2017 roku, był uważany za ostatniego pisarza mazurskiego.

W roku 2019, Wierzbicka wydała płytę muzyczną o nazwie “Mazurskie Melodie”, która zawierała utwory oparte na poezji mazurskiej. Język mazurski podzielił losy języka warmińskiego, który jednak został uznany za dziedzictwo kulturowe i jest obecnie nauczany.

Premiera płyty: 02.11.2023 r.

Dodaj komentarz