fbpx

Polscy ornitolodzy szukają 2,5 tys. wolontariuszy do liczenia bocianów

Zapraszamy do udziału w krajowym projekcie liczenia populacji bocianów białych, który organizowany jest co dekadę przez Grupę Badawczą Bociana Białego. Inicjatywa ta ma na celu pozyskanie 2500 ochotników do pomocy w zebraniu danych, które będą niezbędne do skuteczniejszej ochrony tych ptaków. Ostatnie dane pokazują spadek liczby bocianów w Polsce, mimo wzrostu ich populacji globalnie.

Ósma edycja Międzynarodowego Spisu Bociana Białego jest koordynowana przez dr. Marcina Tobółkę z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który podkreśla znaczenie informacji o populacji bocianów dla działań ochronnych. Informacje te będą wykorzystywane przez wiele lat, w tym do planowania przestrzennego i adaptacji środowiska, takich jak przenoszenie gniazd przy budowie dróg.

Zespół ekspertów i ornitologów z Grupy Badawczej Bociana Białego, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z bocianami, będzie nadzorował proces liczenia na terenie Polski. Poszukiwani są wolontariusze z całego kraju, aby pokryć liczenie we wszystkich gminach.

Wolontariusze będą szkoleni z technik liczenia i potrzebować będą lornetek oraz telefonów komórkowych do przesyłania danych do krajowej bazy (możliwe jest również korzystanie z formularzy papierowych), a posiadanie samochodu ułatwi poruszanie się po przydzielonym obszarze.

— Ważne jest nie tylko zliczenie gniazd, ale także sprawdzenie, czy są one zajęte i jak wygląda wynik lęgu, co można ustalić tylko będąc na miejscu — zaznaczył dr Ireneusz Kaługa, koordynator w regionie Mazowsza.

Czas trwania liczenia zaplanowano od połowy czerwca do połowy lipca. Ochotnicy będą wizytować gniazda, notując dane o lęgach.

— Dane będą wprowadzane do krajowej bazy danych. Liczymy, że do końca 2024 roku uda się uzyskać szacunkową liczbę bocianów w Polsce — wyjaśnił dr Tobółka.

Niestety, w Polsce obserwujemy spadek populacji bocianów, podczas gdy na świecie ich liczba rośnie.

W ostatniej dekadzie zanotowano w Polsce spadek populacji bocianów, co zostało udokumentowane przez monitoring ptaków. Dr Tobółka informuje, że w ciągu dziesięciu lat liczba par bocianów zmniejszyła się z około 52 tysięcy do 45-46 tysięcy.

Zmniejszenie populacji dotyczy głównie zachodniej Polski, chociaż niektóre obszary, jak Podlasie, nadal charakteryzują się dużą liczbą gniazd. Przyczyną spadków jest przede wszystkim intensyfikacja rolnictwa na zachodzie kraju, niekorzystna dla bioróżnorodności.

Marcin Tobółka zauważył, że globalnie populacja bocianów wzrasta, szczególnie w Europie Zachodniej, gdzie odnotowuje się znaczne przyrosty populacji.

Dodatkowo, bociany adaptują się do zmian środowiskowych, coraz częściej żerując na śmietniskach, co pozwala im przetrwać zimę bliżej, na przykład na Półwyspie Iberyjskim, unikając zagrożeń migracji.

W Polsce również obserwuje się wzrost populacji bocianów w rejonach posiadających otwarte składowiska odpadów, co może świadczyć o adaptacji tych ptaków do zmieniających się warunków środowiskowych. Spis pozwoli zweryfikować te obserwacje i ocenić, czy trend wzrostowy jest zjawiskiem lokalnym, czy ogólnokrajowym.

Dodaj komentarz