fbpx

Późniejsze macierzyństwo wiąże się z dłuższym życiem kobiety

Kobiety, które decydują się na urodzenie dziecka w późniejszym wieku, zwykle żyją dłużej w porównaniu z tymi, które zostają matkami wcześniej. Takie wnioski prezentuje niedawno opublikowane badanie w „medRxiv”.

Badanie, mające na celu zrozumienie powiązań między ogólnym stanem zdrowia a zdrowiem reprodukcyjnym oraz jak te aspekty ewoluują z wiekiem, zostało przeprowadzone przez Nielsa van den Berga z Leiden University Medical Center w Holandii i jego zespół badawczy. Zbadali oni dane dotyczące ponad 11 500 kobiet, które uczestniczyły w dwóch różnych badaniach. Wszystkie te kobiety dożyły co najmniej do 50 roku życia, urodziły przynajmniej jedno dziecko naturalnie, bez korzystania z procedur wspomaganego rozrodu, takich jak in vitro.

Analiza danych wykazała, że kobiety, które urodziły swoje ostatnie dziecko później, zazwyczaj żyły dłużej. W rzeczywistości, każdy dodatkowy rok przed narodzinami ostatniego dziecka wiązał się ze wzrostem długowieczności o 22 dni. Analiza statystyczna sugeruje, że to nie jest wynik przypadkowy.

W grupie kobiet, które urodziły swoje ostatnie dziecko przed ukończeniem 40 lat, porównano je z tymi, które doświadczyły matki po ukończeniu 45 roku życia. Okazało się, że te ostatnie żyły średnio o 17 miesięcy dłużej. Jak zauważył van den Berg, nawet po uwzględnieniu wszystkich czynników ryzyka związanych ze śmiertelnością, różnica 1,41 roku jest znaczna.

Dawniejsze badania wskazywały, że poród po 40 roku życia wiąże się ze zwiększonym ryzykiem powikłań, w tym tych wpływających na układ krążenia i odpornościowy, w porównaniu z porodem wcześniejszym. Van den Berg argumentuje jednak, że kobiety, które rodzą później, mogą żyć dłużej, ponieważ są na ogół zdrowsze, co pozwala im na dłuższe życie i możliwość posiadania dziecka w późniejszym wieku.

W badaniu nie znaleziono związku między posiadaniem długowiecznych rodziców lub krewnych a późnym macierzyństwem. To sugeruje, że zdrowie reprodukcyjne może być zależne nie tylko od genów, ale także od stylu życia. Van den Berg zauważa, że inne czynniki związane z dłuższym życiem prawdopodobnie wpływają na zdrowie reprodukcyjne, choć bez dodatkowych badań nie można wykluczyć roli genetyki.

Nie jest jeszcze jasne, dlaczego wiek, w którym kobieta urodzi dziecko, może wpływać na jej długowieczność. Lepsze zrozumienie tych mechanizmów może przyczynić się do poprawy zdrowia kobiet.

Więcej szczegółów można znaleźć w źródłowym artykule (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2023.06.26.23291896v1).

Dodaj komentarz